Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Herinrichting Lage Vuchtpolder

De herinrichting van Lage Vuchtpolder in de Baronie van Breda is afgerond. Noord-Brabant heeft er een waardevol nat natuurgebied bij gekregen.

Na ruim 16 jaar is de herinrichting van de Lage Vuchtpolder nu klaar. Het project Natte Natuurparel is als laatste onderdeel onlangs afgerond. De Lage Vuchtpolder behoort tot meest waardevolle natte natuurgebieden van Brabant, vanwege het zuivere water en de unieke mix van klei, zand en veen.

Jarenlange gebiedsontwikkeling

De afsluiting van de Natte Natuurparel vormt het sluitstuk van een jarenlange gebiedsontwikkeling waarin natuur, waterhuishouding, cultuurhistorie en recreatie zijn versterkt. Er kwamen paden, bruggen en ommetjes. De waterzuivering Waterakkers zorgt sinds 2013 voor gezuiverd water en vier redoutes maken de rijke geschiedenis van het gebied zichtbaar en beleefbaar.

Water

In september 2016 startte Staatsbosbeheer met de uitvoering van het project Natte Natuurparel Lage Vuchtpolder, samen met Heining & Hoef Natuurboerderij, waterschap Brabantse Delta, gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant, die het project financierde.

In 2016 is circa 80 hectare grond in de Natte Natuurparel ingericht als nieuwe natuur en is het watersysteem verbeterd. Het natuurgebied werd natter, zonder dat de omringende landbouwbedrijven en bebouwing er last van hebben. Er is een verbinding gemaakt onder de Zwarte Dijk door naar waterbassin Waterakkers. Hierdoor kan schoon water vanuit het waterbassin van de Waterakkers naar het natuurgebied van de Natte Natuurparel stromen. Dat is belangrijk voor de bijzondere planten die er groeien en de weidevogels die er leven. Zij zijn hierdoor nu verzekerd van een toekomst.

Beheer

De natuur wordt de komende jaren in opdracht van Staatsbosbeheer beheerd door natuurboer Emiel Ansems van natuurboerderij Heining & Hoef. Hiervoor worden brandrode runderen ingezet om het gebied te begrazen.

Geschiedenis en recreatie

In de Lage Vuchtpolder vind je nog restanten van de Spaanse belegering, zoals de Spinolaschans aan de Hartelweg/Terheijdenseweg. Om deze geschiedenis zichtbaar en beleefbaar te maken, zijn er 4 zogenaamde ‘redoutes’: verwijzingen naar de aarden versterkingen uit die tijd. Een recreatieve route verbindt de redoutes met elkaar.

Meer informatie

Meer lezen over de uitvoering van het project? Lees dan de verschillende nieuwsbrieven:
Boswachter Anneke Oomes 1
Vragen over dit onderwerp? Anneke Oomes Boswachter