Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Programma's

Het kenmerkende groene erfgoed van Nederland beheren, versterken en vergroten; dat is een belangrijke kerntaak voor Staatsbosbeheer. Dit doen wij onder andere in de programma's Deltanatuur, Groene Metropool, Nationale Parken en Natuurinclusieve landbouw.

Deltanatuur

De identiteit van de Nederlandse natuur en het landschap wordt gekenmerkt door de delta van Rijn, Maas en Schelde met de Noordzee. Natuur en water ontmoeten elkaar hier voortdurend. Staatsbosbeheer beheert een deel van de natuurgebieden langs de grote wateren.

Als gevolg van de klimaatverandering hebben vele ontwikkelingen de komende decennia invloed op de natuurwaarden. Daarom levert Staatsbosbeheer – in samenwerking met Rijkswaterstaat, Provincies en vele anderen - op duurzame wijze een bijdrage aan vergroting van de biodiversiteit en inhoud aan de ambitie van de overheid. Uit recent onderzoek bleek dat meerdere bedreigde en beschermde diersoorten aan het terugkeren zijn in het Nederlandse rivierengebied. Een lager overstromingsrisico én beginnend herstel van de biodiversiteit kunnen prima samen gaan. Zie ook: dossier Deltanatuur

Vragen over het programma Deltanatuur? 
Piet Winterman, p.winterman@staatsbosbeheer.nl

Piet Winterman

Groene Metropool

Voor het eerst in de geschiedenis wonen er wereldwijd meer mensen in de stad dan op het platteland. In Nederland wonen 17 miljoen mensen, dat zijn bijna 500 mensen per km2. Als we Nederland vergelijken met andere metropolen waar meer dan 15 miljoen mensen wonen, dan valt op hoe groen en goed geordend ons land is. Ook de komende decennia zal het verstedelijkingsvraagstuk, samen met mobiliteit en waterbeheersing de kwaliteit van de groene ruimte beïnvloeden.

Staatsbosbeheer is eigenaar van vele voormalige bufferzones, Randstadgroenstructuurgebieden en RodS-gebieden. Hoewel ze buiten het Natuurnetwerk Nederland liggen, denkt Staatsbosbeheer dat deze gebieden, samen met cultuurhistorie van nationaal niveau (zoals de Waterlinies) een nieuw groen perspectief voor de Randstad in de 21e eeuw kunnen vormen als noodzakelijke voorwaarde voor een excellent woon- en vestigingsklimaat. Zie ook: dossier Groene Metropool of download brochure Groene Metropool.

Vragen over het programma Groene Metropool?
Harry Boeschoten, h.boeschoten@staatsbosbeheer.nl

Harry Boeschoten

Nationale Parken

Staatsbosbeheer is een belangrijk strategisch partner van het Ministerie van Economische Zaken bij het 3-jarige programma Nationale Parken van Wereldklasse. Dat programma beoogt het agenderen van topnatuur en topbeleving in Nederland. Streefbeeld is dat de nationale parken zich ontwikkelen tot de Rembrandts van de Nederlandse natuur.

Staatsbosbeheer is beheerder of medebeheerder in 17 van de 20 nationale parken in Nederland. Als uitvoeringsorganisatie én als deskundig beheerder van het nationale groene erfgoed geeft Staatsbosbeheer invulling aan internationale verdragen en richtlijnen en de versterking van de economische en toeristische betekenis van te selecteren gebieden. Zie ook: dossier Nationale Parken

Vragen over het programma Nationale Parken?
Jori Wolf, j.wolf@staatsbosbeheer.nl

Jori Wolf

Natuurinclusieve landbouw

Veel boeren willen overschakelen naar een meer duurzame, minder intensieve manier van werken. Deze transitie vraagt tijd, terwijl het handelingsperspectief voor agrarisch ondernemen behouden moet blijven. Staatsbosbeheer wil hier vanuit zijn maatschappelijke taak én als verpachter van 50.000 hectare grond aan agrariërs een aanjagende rol spelen. Daarom start Staatsbosbeheer veertig experimenten voor natuurinclusieve landbouw. Samen met boeren onderzoeken we hoe natuurinclusieve landbouw kan zorgen voor meer biodiversiteit, minder uitstoot en een beter beheer van onze natuurgebieden. Zie ook: dossier Natuurinclusieve landbouw.

Vragen over het programma Natuurinclusieve landbouw?
Jelle de Boer, natuurinclusievelandbouw@staatsbosbeheer.nl

Jelle de Boer