Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Thema's ondernemingsplan

Beter beschermen, meer beleven, duurzaam benutten en een excellente publieke organisatie zijn. Dat is waar we aan werken en waar we voor staan. Want door beter, meer, duurzamer en excellent te werken, behalen we onze missie. En brengen we natuur en mensen dichter bij elkaar. Als maatschappelijke onderneming streeft Staatsbosbeheer hierbij naar grote betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Ambities en doelstellingen

In het ondernemingsplan van Staatsbosbeheer staan voor de periode tot 2020 de volgende ambities:

 1. Beter beschermen
  Het versterken van de positie van Staatsbosbeheer om te focussen op de grote systemen, op de ontwikkeling van robuuste, aaneengesloten natuurgebieden en op het vergroten van biodiversiteit. Dat doen we ondere andere via de programma's Deltanatuur, Groene Metropool en Nationale Parken.
 2. Meer beleven
  Het verder vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid, door vanuit de terreinen van Staatsbosbeheer meer synergie te zoeken met andere maatschappelijke opgaven, zodat nog meer mensen de natuur kunnen beleven.
 3. Duurzaam benutten
  Ruimte om vanuit de terreinen van Staatsbosbeheer te ondernemen, waardoor meer private financiering mogelijk wordt. Het financieel betrekken van bedrijven en inwoners bij de duurzame ontwikkeling en instandhouding van natuur, leidt tot groter draagvlak. Ook kunnen we daardoor efficiënter werken en zijn we minder afhankelijk van overheidsfinanciën.
 4. Excellente publieke organisatie
  Het professionaliseren en verzakelijken van bedrijfsprocessen en werkwijzen. Zodat we met recht kunnen zeggen dat we een excellente en efficiënte publieke organisatie zijn, die werkt met markt en samenleving.

Download