Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

ANBI

Naam
Staatsbosbeheer

Fiscaal nummer
806511588

Contactgegevens
Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
T 030-6926111
F 030-6922978
E info@staatsbosbeheer.nl
KvK 30263544

Bestuurssamenstelling
Directeur Staatsbosbeheer, de heer ir. S. Thijsen BNT

Beleidsplan
Zie het directieverslag in de jaarstukken 2016.

Beloningsbeleid
Zie voor de beloning van de directeur Staatsbosbeheer de jaarstukken 2016. De beloning voldoet aan de Wet Normering Topinkomens.

Doelstelling
Zie het directieverslag in de jaarstukken 2016.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Zie jaarstukken 2016.

Financiële verantwoording
Zie jaarstukken 2016.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten