Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Positief resultaat steekproef Veiligheidsbeheer uiterwaarden


Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben in oktober 2018 een gezamenlijke schouw en steekproef in de uiterwaarden gehouden. Gekeken werd of Staatsbosbeheer goed invulling geeft aan het vegetatiebeheer voor hoogwaterveiligheid dat sinds dit jaar in eigen handen is. De conclusie van de schouw is dat Staatsbosbeheer aan de resultaatsverplichtingen voldoet.

Veiligheidsbeheer in eigen handen

Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben eind 2017 een overeenkomst afgesloten waarin geregeld wordt dat Staatsbosbeheer op de eigen terreinen het vegetatiebeheer voor hoogwaterveiligheid uitvoert. De Vegetatielegger uit de waterwet vormt de basis voor het veiligheidsbeheer en geeft de maximale vegetatieruwheid aan in de uiterwaarden. Het beheer zorgt voor een betere afvoer van hoogwater en draagt zo bij aan droge voeten. 

2018 was het eerste jaar dat we in de praktijk aan de slag gingen met het veiligheidsbeheer op onze gronden langs de grote rivieren. Door dit beheer zelf uit te voeren is slim combineren met ander beheer mogelijk en hebben we zelf de regie op de uitvoering in onze riviernatuur. Het beheer voor natuur en waterveiligheid liggen zo in één hand.

Schouw en streekproef

Half oktober vond in samenwerking met Rijkswaterstaat een schouw plaats in 6 uiterwaarden verspreid over de rivieren Maas en Rijntakken. Beheerders hebben bij de uitvoering van het ‘reguliere vegetatiebeheer’ al rekening gehouden met de eisen vanuit hoogwaterveiligheid. Tijdens de gezamenlijke veldbezoeken kwamen theorie en praktijk samen.

Nieuw monitoringstool

Bijzonder was dat voor de eerste keer gebruik werd gemaakt van een door Rijkswaterstaat ontwikkelde monitoringstool. Met satellietbeelden wordt de vegetatieruwheid in beeld gebracht en automatisch vergeleken met de vegetatielegger. Het resultaat is een kaart waarop met kleuren de afwijkingen worden weergegeven. Een check in het veld om dat goed te kunnen duiden en toe te passen blijft noodzakelijk. De tool is vrij beschikbaar via www.openearth.nl/vegetatiemonitor.

Samen verder

De steekproef leverde voor beheerders waardevolle informatie op voor het veiligheidsbeheer. Waar er nog vragen liggen, zoeken we samen met Rijkswaterstaat naar een aanpak waarin hoogwaterveiligheid en natuur goed samen gaan. We groeien naar een integraal vegetatiebeheer voor beide doelen.