Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Nieuwe beleidslijn bijvoeren Oostvaardersplassen


Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben Staatsbosbeheer verzocht de heckrunderen en konikpaarden bij te voeren als er deze winter aantoonbaar voedselgebrek is. De edelherten mogen volgens de wet alleen worden bijgevoerd als er bijzondere weersomstandigheden zijn. Dit staat in de nieuwe beleidslijn bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen.

Overgangsjaar

Het nieuwe beleidskader dat Provinciale Staten in juli van dit jaar vaststelde is erop gericht dat bijvoeren op termijn niet meer nodig is. Het terugbrengen van het aantal edelherten is weliswaar gestart, maar zal naar verwachting deze winter niet leiden tot de doelstand van 490 dieren. Deze winter is daarom een overgangsjaar. Voor de paarden en de runderen in het gebied is het mogelijk dat er komende winter onvoldoende voedsel beschikbaar is.

Bijvoeren

Het college wil voorkomen dat de dieren deze winter een tekort aan voedsel hebben, daarom zijn er in overleg met Staatsbosbeheer afspraken gemaakt over wanneer het zinvol is om tot bijvoeren over te gaan. Gedeputeerde Staten houden hiermee rekening met de motie bijvoeren van 11 juli dit jaar, die in Provinciale Staten brede steun kreeg.

Toezicht

Staatsbosbeheer houdt dagelijks toezicht op de dieren. Daarnaast vindt drie keer per week een uitgebreide controleronde plaats en gaat minimaal één keer per maand de dierenarts mee het gebied in. Wanneer noodzakelijk wordt de dierenarts ingeschakeld voor consultatie en behandeling.