Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Koning bezoekt Binnenveldse Hooilanden


Koning Willem-Alexander heeft vanochtend een werkbezoek gebracht aan drie burgerinitiatieven in Wageningen die zich kenmerken door duurzame en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Bij één van die initiatieven is Staatsbosbeheer nauw betrokken, namelijk de Stichting Mooi Binnenveld. Staatsbosbeheer en een groep agrariërs werken samen met deze stichting aan de realisatie van nieuwe natuur tussen Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen.

Realisatie nieuwe natuur

De stichting is opgezet door bewoners uit Wageningen. De realisatie van nieuwe natuur vindt onder meer plaats door aankoop en beheer van natuurgrond en het vergroten van de biodiversiteit. Iedere partij in deze samenwerking wordt eigenaar van een deel van de Binnenveldse Hooilanden en gezamenlijk wordt het beheer gedaan. Ook worden omwonenden via educatieve en recreatieve programma’s gestimuleerd om mee te werken aan natuurontwikkeling en- beheer.

Toekomst Binnenveldse Hooilanden

De Binnenveldse Hooilanden moeten uitgroeien tot 300 hectare aaneengesloten topnatuur met onder andere blauwgraslanden waar veel bijzondere soorten te zien zullen zijn. Het gebied maakt deel uit van het Gelderse Natuur Netwerk en het inliggende gebied Bennekomse Meent is onderdeel van het Natura2000-gebied Het Binnenveld. Lees er meer over op binnenveldsehooilanden.nl.