Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Minister Schouten stuurt evaluatie Staatsbosbeheer naar Tweede Kamer


In de Wet Verzelfstandiging Staatsbosbeheer is vastgelegd dat elke vier jaar een evaluatie moet plaats vinden van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van Staatsbosbeheer. De resultaten van deze evaluatie gaan naar de Tweede Kamer.

Convenant

Daarnaast ondertekenden de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken en de Directeur van Staatsbosbeheer eind 2014 het Convenant ‘Staatsbosbeheer, een maatschappelijke onderneming'. Daarin is vastgelegd dat de werking van het convenant na drie jaar moet worden geëvalueerd. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bureau Ecorys gevraagd om beide evaluaties dit jaar uit te voeren. De minister van LNV heeft het rapport met de resultaten hiervan op 17 december 2018 naar de Tweede kamer gestuurd.

Op koers

Ecorys: “De resultaten van de evaluaties laten zien dat Staatsbosbeheer, na een turbulente periode met veel en uiteenlopende politieke discussies, als organisatie en als uitvoerder van het beleid op koers ligt. Het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid is voortvarend ingezet, de financiën zijn op orde, en goede stappen zijn gezet om de gebiedsontwikkeling met de provincies verder vorm te geven. In de komende jaren is het zaak om deze koers vast te houden en de in gang gezette richting verder te vervolgen. Dat zijn enkele belangrijke bevindingen van de uitgevoerde evaluatie van Staatsbosbeheer.”

Overleg

De Tweede Kamer zal naar verwachting begin 2019 met minister Carola Schouten over deze bevindingen praten.

Meer informatie

De Kamerbrief en het evaluatierapport zijn te vinden op de website Rijksoverheid.nl