Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Reclassering Nederland en Staatsbosbeheer stroomlijnen intensieve samenwerking


Op lokaal niveau werken de regiokantoren van Reclassering Nederland en de beheereenheden van Staatsbosbeheer al meer dan tien jaar samen rondom de uitvoering van werkstraffen. Maar vandaag ondertekenen Mascha Brouwer, directielid van Staatsbosbeheer, en Johan Bac, directeur Reclassering Nederland een brede, landelijke raamovereenkomst voor de komende zes jaar. Hierin zijn landelijke afspraken gemaakt over zaken als plaatsingsvoorwaarden, aansprakelijkheid en wederzijdse verantwoordelijkheden.

1600 werkgestraften

Reclassering Nederland laat elk jaar zo’n 1600 mensen bij Staatsbosbeheer hun werkstraf uitvoeren. In totaal gaat het om ruim 5% van het totale aantal werkgestraften in Nederland. Als straf doen ze onbetaald werk in de natuur dat de samenleving ten goede komt.

Raamovereenkomst

Met de raamovereenkomst als basis worden vervolgens op lokaal niveau met boswachters jaarovereenkomsten gesloten, waar concrete afspraken gemaakt worden over de aantallen werkgestraften die worden ingezet; om welke werkzaamheden het gaat en hoe ze moeten worden uitgevoerd.

In de praktijk zijn de werkgestraften extra handjes die - minder leuke – werkzaamheden uitvoeren, waar boswachters en vrijwilligers niet aan toe komen. Zij verwijderen plantengroei op fietspaden, snoeien bomen en struiken en onderhouden wandelpaden en parkeerplaatsen.

Werkstraf

Reclassering Nederland zorgt ervoor dat werkgestraften hun werkstraf kunnen uitvoeren. Een werkstraf is een straf waarbij de rechter of het Openbaar Ministerie iemand verplicht een aantal uren zinvol en onbetaald werk te doen dat een publiek doel dient. Zo doet de werkgestrafte iets terug voor de samenleving. De werkstraf wordt niet opgelegd bij zware delicten. De maximale duur van een werkstraf is 240 uur. Reclassering Nederland bepaalt waar en wanneer de werkstraf wordt uitgevoerd.

Maatschappelijke rol

Staatsbosbeheer geeft vanuit verschillende werkvelden en rollen – terreinbeheerder, maar ook uitvoerder van rijksbeleid – invulling aan zijn maatschappelijke opdracht binnen het sociaal domein. Al decennia werkt Staatsbosbeheer op lokaal niveau samen met zorginstellingen, sociale werkbedrijven, speciaal onderwijs en re-integratie bedrijven.

Meer informatie over onze maatschappelijke rol en samenwerkingen