Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Opdracht afschot edelherten Oostvaardersplassen blijft overeind


De voorzieningenrechter heeft vandaag bepaald dat de opdracht tot het afschot van een deel van de edelherten in de Oostvaardersplassen mocht worden gegeven. Daarmee is de gevraagde schorsing van de opdracht die door zes belangenorganisaties was aangevraagd, afgewezen. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.

Provinciale Staten van Flevoland hebben in juli 2018 een nieuw beleidskader voor natuurgebied Oostvaardersplassen vastgesteld. De uitspraak van de rechter bevestigt het beleidsadvies van de Commissie Van Geel. Onderdeel van het beleidskader is het aantal edelherten in het gebied terug te brengen tot 490 dieren.

De uitspraak van vandaag betekent niet dat er direct gestart gaat worden met het afschot. Op 29 november 2018 is er een zitting voorlopige voorziening over de vergunning. De voorzieningenrechter heeft Provincie Flevoland gevraagd tot die tijd niet tot actief afschot over te gaan. Daarmee heeft de provincie ingestemd. Pas als ook deze voorlopige voorziening over de vergunning wordt afgewezen, kan worden gestart met het afschot van edelherten.

Vandaag is uitspraak gedaan in de gevraagde voorlopige voorziening op de opdracht. Op 27 november 2018 volgt hierop nog een behandeling door de bezwarencommissie bij de provincie.

Gedeputeerde Harold Hofstra is opgelucht over de uitspraak: “Het is de verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten van Flevoland om het beleid voor de Oostvaardersplassen te realiseren en een beslissing te nemen in deze moeilijke kwestie. We zetten met deze beslissing een belangrijke stap in de richting van de uitvoering van het nieuwe beleid.”

Zie ook