Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Landschapsbiografie zet verhaal Nationale Parken scherp neer


De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer hebben vier nieuwe Landschapsbiografieën overhandigd aan de vertegenwoordigers van Nationaal Park Hollandse Duinen, NL Delta, De Veluwe en het Waddengebied.

Levensverhaal van een natuurgebied

Een landschapsbiografie vertelt het verhaal van een specifiek gebied en wat daarvan tegenwoordig nog in het landschap is terug te zien. Het is een boeiend, verrassend en rijk geïllustreerd levensverhaal van onze mooiste natuurgebieden. Wie het verleden van deze gebieden begrijpt, kan ook werken aan de toekomst ervan. De Landschapsbiografieën zijn geschreven door Jan Neefjes, historisch geograaf bij Bureau Overland, sociaal en historisch geograaf Meindert Schroor en door Lisa Timmerman, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Natuur, cultuurhistorie en landschap

De vertegenwoordigers van de vier bovengenoemde gebieden krijgen deze landschapsbiografie als onderdeel van hun prijs als winnaar van de verkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland in 2016. De verkiezing was onderdeel van het programma ‘Naar Nationale Parken nieuwe stijl. Het programma wil de nationale parken in Nederland (inter-)nationaal op de kaart zetten en de aantrekkelijkheid verhogen door de samenhang tussen natuur, cultuurhistorie en landschap te versterken. De landschapsbiografieën dragen daaraan bij doordat zij het menselijke en historische aspect van de Nederlandse natuurgebieden laten zien. De overhandiging van de landschapsbiografieën is een onderdeel van een middag vullend programma over hoe je de ruimtelijke kwaliteit van de nationale parken een impuls kunt geven.

Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit

In april 2018 is door de partners van de Nationale Parken Deal het ambitiekader ‘Standaard Nationale Parken Nieuwe Stijl’ vastgesteld. Vooral over de criteria die gaan over natuur en landschap zijn er veel vragen die roepen om een verdiepingsslag. Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed willen van de gelegenheid gebruik maken om de plaats en toegevoegde waarde van landschapsbiografieën in de uitwerking van de gebiedsambities te duiden. Bijvoorbeeld, welke stappen neem je in de toekomst om ruimtelijk tot meer samenhangende nationale parken te komen. De presentatie van de landschapsbiografieën wordt daarom gecombineerd met een presentatie van de contouren van de Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit. De Leidraad gaat over de ruimtelijke uitwerking van de standaard en de ruimtelijke kwaliteit van nationale parken in breder perspectief.

De vier landschapsbiografieën zijn te downloaden via de website cultureelerfgoed.nl