Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Na 47 jaar weer haring in het Haringvliet


Vanaf vandaag gaan de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier. Daardoor herstelt na precies 47 jaar de verbinding van de grote Europese rivieren Rijn en Maas met de Noordzee. Dit is een belangrijke stap voor de natuur en het herstel van een dynamische delta met internationale impact.

Foto: Jan de Roon

Herstel unieke deltanatuur

Zes natuurorganisaties hebben de handen ineen geslagen om de opening van de Haringvlietsluizen aan te grijpen voor het herstel van de unieke deltanatuur die het Haringvliet ooit rijk was. Dankzij een financiële impuls uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij hebben ze mens en natuur voorbereid op de terugkeer van dynamiek; met rust- en broedplekken voor vissen en vogels, en volop mogelijkheden voor mensen om van de unieke Haringvlietnatuur te genieten.

Historisch moment

Het openen van de Haringvlietsluizen is een historisch moment; een cruciale stap in het herstel van de natuurlijke dynamiek tussen zee en rivier. Essentieel voor het overleven van trekvissen als de zalm en de steur, want door de verbinding met zee kunnen ze hun oude paaigronden stroomopwaarts de rivier weer bereiken.

Internationale impact

Al jarenlang is er door onze buurlanden fors geïnvesteerd in het verbeteren van de leefomgeving van zeldzaam geworden trekvissen. Nu de ‘toegangspoort’ weer regelmatig opengaat, kunnen vissen als de haring, elft en fint daar van profiteren. De delta wordt vanaf nu weer gevoed met de dynamiek en het leven van de zee en daar profiteren niet alleen zeldzame vissen, maar ook trekvogels van.

Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer: “Onze delta is een voedselrijke kraamkamer die van levensbelang is voor vissen, vogels en andere dieren. De natuurherstel- en recreatieprojecten in het Haringvliet zorgen ervoor dat deze natuur meer kansen krijgt en beter beleefd kan worden. De kier is een mooi initiatief dat bijdraagt aan de natuurlijke dynamiek tussen zee en rivier en is daarmee ook van groot belang voor de vele natuurprojecten van Staatsbosbeheer langs de Nederlandse rivieren zoals de Biesbosch, het Munnikenland en de Gelderse Poort.”

Een nieuw begin voor het Haringvliet

De zes natuurorganisaties van het Droomfondsproject Haringvliet – ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds - hebben het Haringvliet de afgelopen vier jaar voorbereid op dit moment. Een unieke samenwerking met de provincie Zuid-Holland, gemeenten en ondernemers in het gebied.

Natuurontwikkeling gaat in het Haringvliet hand in hand met economische ontwikkeling. Bekijk in onderstaande animatie hoe op steenworp afstand van Rotterdam en de Rijnmondregio een dynamisch natuurgebied ontstaat met volop mogelijkheden om ervan te genieten.

De dynamiek keert terug

Zevenenveertig jaar lang waren de Rijn en de Maas afgesloten van hun directe verbinding met zee. De Haringvlietdam blokkeerde hun weg; sinds de voltooiing en het dicht zetten van de sluizen op 15 november 1971 kwam het unieke deltaleven tot stilstand en werd het Haringvliet zoet en stil. Het getij viel weg, trekvissen konden vanaf zee de rivieren niet meer op zwemmen, kustvogels en andere planten- en diersoorten verdwenen.

Nu mag de delta gaan herstellen naar een riviermonding waarin het getij en de natuurlijke overgang van zoet rivierwater naar zout zeewater voor oer-Hollandse deltanatuur en soortenrijkdom zorgt.