Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Vrijwilligersnetwerk legt wolf vast op cameraval Veluwe


Afgelopen zomer werden wolvenkeutels op de Veluwe gevonden. Dit was aanleiding voor vrijwilligers van het Wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland om samen met Staatsbosbeheer wildcamera’s te plaatsen. Al snel was het raak en werd op 15 september 2018 een video gemaakt van een wolf. Deze beelden bevestigen dat er nog steeds een wolf rondloopt op de Veluwe.

Keutels

Wolven die op zoek zijn naar een nieuw leefgebied zijn moeilijk te monitoren; ze leggen lange afstanden af en laten weinig sporen achter. Als een wolf langere tijd in hetzelfde gebied verblijft, markeert hij of zij het gebied door keutels vol in het zicht op zandpaden te leggen. Via zichtwaarnemingen, sporenonderzoek en cameravallen brengen vrijwilligers en onderzoekers zo goed mogelijk in kaart waar wolven aanwezig zijn.

DNA-onderzoek

Op de Veluwe zijn deze zomer meerdere keutels gevonden door vrijwilligers van Wolven in Nederland en Staatsbosbeheer. Met behulp van DNA-onderzoek is vastgesteld dat het om een wolvin gaat die afkomstig is uit een roedel nabij Babben (Brandenburg, Duitsland). Dit dier heeft in mei en juni in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel rondgelopen. De wolf die op 15 september is gefilmd zou dezelfde wolvin kunnen zijn, maar het kan ook een ander dier zijn.

 

Vrijwilligersnetwerk

De afgelopen jaren heeft Wolven in Nederland veel geïnvesteerd in het werven en opleiden van een goed team vrijwilligers. Als er het vermoeden bestaat dat ergens een wolf aanwezig is, kan daardoor snel gezocht worden naar sporen. Op dit moment zijn er voldoende vrijwilligers. Waarnemingen van (mogelijke) wolven of wolvenkeutels blijven uiteraard welkom.

Kijk voor het complete nieuwsbericht en informatie over het doorgeven van waarnemingen op de website WolveninNederland.nl