Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Reset voor moeras in Oostvaardersplassen


De moerasreset Oostvaardersplassen is officieel gestart. Gedeputeerde Harold Hofstra van de provincie Flevoland haalde, samen met Nick de Snoo van Staatsbosbeheer en Jan Nieuwenhuis van Waterschap Zuiderzeeland, de eerste emmer water uit het moeras. Door de hoogte van de stuw aan te passen, loopt de grote plas van het moerasgedeelte niet meer vol met regenwater. Daardoor valt het westelijk deel van het moerasgebied in de loop van de komende jaren droog. Daarna moet de plas weer vollopen. Het gehele proces duurt ten minste 4 jaar.

v.l.n.r. Jan Nieuwenhuis (Heemraad waterschap Zuiderzeeland), Harold Hofstra (gedeputeerde provincie Flevoland) en Nick de Snoo (provinciehoofd Flevoland Staatsbosbeheer) tijdens de symbolische start van de reset.

Verjonging riet

Afgelopen jaren is er veel open water ontstaan in de Oostvaardersplassen. Daardoor heeft het riet zich niet kunnen verjongen. Rietland is nodig als broed- en foerageergebied voor een groot aantal moerasvogels. De moerasreset moet zorgen voor een groter, vitaler rietmoeras. Op de middellange termijn van 15 tot 20 jaar komt er naar verwachting 500 hectare rietmoeras bij. Goed nieuws dus voor de moerasvogels. Tijdens de reset valt de grote plas gedeeltelijk droog en ontstaan er poelen. Dat is weer goed voor andere vogelsoorten. Natuurliefhebbers kunnen de komende jaren hun hart ophalen. De vogels staan op één in de Oostvaardersplassen.

Hand aan de kraan

Hoe de moerasreset precies gaat verlopen is nu niet te voorspellen. Daarom wordt de reset 'met de hand aan de kraan' uitgevoerd. Door de droge zomer van 2018, wordt tot de zomer van 2019 het huidige waterpeil behouden. Vanaf het najaar van 2019 wordt het peil verder verlaagd door water in het Markermeer te pompen. Daarbij wordt goed gekeken naar de waterkwaliteit. In de zomer van 2020 daalt het peil nog verder door verdamping. Het is de bedoeling dat het waterpeil vanaf september 2021 geleidelijk te verhogen tot het voorjaar van 2022. Daarna volgt een actiever peilbeheer dan voorheen.

Karpers

Voor de vissen betekent de moerasreset dat er minder water zal zijn. Karpers worden daarom gevangen en uitgezet in het Markermeer. Ook met de andere vissen wordt zorgvuldig omgegaan.

Zie ook