Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

24 eendenkooien gerestaureerd in Noord-Nederland


Deze week vieren we in Noord-Nederland de afsluiting van het project 'Kongsi van de eendenkooi'. Vier jaar lang is er gewerkt aan de restauratie van 24 historische eendenkooien in het waddengebied. De organisaties verenigd in de Kongsi zijn trots op het resultaat, dat met financiële steun van het Waddenfonds en de drie waddenprovincies tot stand is gekomen. 

De eendenkooien vormen zeer kenmerkende cultuurhistorische elementen in het waddengebied. Het zijn niet alleen dragers van vele verhalen, maar ook beeldbepalende landschapselementen die als groene eilanden in het lage en lege waddenland liggen. Dankzij de verplichte rust in een eendenkooi, vastgelegd in het afpalingsrecht, kon de natuur zich er ongestoord ontwikkelen, waardoor bijzondere biotopen zijn ontstaan die plaats bieden aan specifieke flora en fauna. 

Toekomst gewaarborgd

De Kongsi van de eendenkooi is een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Friesland, Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap en de Kooikersvereniging. Met de restauratie van 24 kooien, het vastleggen van de biografieën van de kooien, het ontwikkelen van een educatieprogramma en een cursus onderhoud en gastheerschap voor vrijwilligers is de toekomst van de kooien de komende decennia gewaarborgd. De kooien blijven in gebruik als vangende kooi, excursiekooi of als kooi voor wetenschappelijk onderzoek. 

Gedeputeerden en Waddenfondsbestuurders Henk Staghouwer (Groningen) en Klaas Kielstra (Fryslân) sluiten het project officieel af op 6 september. Tijdens Open Monumentendag op 8 en 9 september zijn 11 kooien open voor publiek. 

Open Monumentendag

Het thema van Open Monumentendag 2018 is 'In Europa'. Met dit thema sluit Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het waddengebied is een van de oudste en belangrijkste maritieme cultuurlandschappen van Europa. We denken vaak dat het er woest en ledig was, met arme bewoners op modderige terpen. Maar het waddengebied was een levendig gebied, waar de natuur juist kansen bood op een goed bestaan. 

Tentoonstelling

In het natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden is een tentoonstelling te zien van luchtfoto's van alle kooien. Meer informatie over de kooien en het project vind je op kooikersvereniging.nl/kongsi.