Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Meeuw dood door botulisme in Oostvaardersplassen


Anderhalve week geleden zijn in de noordoosthoek van de Oostvaardersplassen in de buurt van vogelkijkhut de Grauwe Gans enkele dode vogels aangetroffen. Eén exemplaar, een meeuw, is dinsdag 14 augustus meegenomen om te laten onderzoeken door Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad. Uit de onderzoekuitslag blijkt dat de meeuw is doodgegaan door botulisme type C. Dit is het type dat het vaakst voorkomt in Nederland en giftig is voor watervogels. Staatsbosbeheer heeft de uitslag gemeld aan Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap heeft als coördinatiepunt botulisme Staatsbosbeheer geadviseerd over de aanpak.

De boswachters van Staatsbosbeheer houden de situatie nauwlettend in de gaten. Als er nieuwe dode vogels gevonden worden, verwijderen we ze uit het gebied om zo eventuele verspreiding tegen te gaan. Dat is in de praktijk overigens niet altijd haalbaar. Na overleg is besloten om de ongeveer 25 dode vogels bij de vogelkijkhut niet weg te halen. Ze liggen op een erg drassige locatie, die niet te bereiken is zonder de rust van de aanwezige vogels te verstoren. Hierdoor wordt voorkomen dat de aanwezige vogels zich naar andere delen van de Oostvaardersplassen verplaatsen en zo mogelijk  botulisme verder verspreiden. Eenden en talingen zijn erg gevoelig voor botulisme. Mochten deze worden gevonden, laten we ze onderzoeken. 

Beperkte schaal

Volgens Waterschap Zuiderzeeland is de kans zeer klein dat grote grazers botulisme type C oplopen door het drinken van water. Symptomen die op botulisme wijzen, als stijf lopen, een slappe staart en niet overeind komen, zijn er dan ook niet. Staatsbosbeheer monitort het gebied en de dieren in de Oostvaardersplassen intensief. Het gebied waar de meeuw met botulisme is aangetroffen is ver verwijderd van het deel waar de grote grazers lopen. Aangezien het de komende tijd minder warm is buiten en de zomer ten einde loopt, is de verwachting dat botulisme in de Oostvaardersplassen hoogstens op beperkte schaal bij enkele vogels zal voorkomen. De afgelopen dagen zijn nauwelijks nieuwe dode vogels aangetroffen. 

Botulinum

Botulisme is een met verlammingsverschijnselen gepaard gaande, vaak dodelijke, voedselvergiftiging, veroorzaakt door het gif botulinum dat wordt geproduceerd door de bacterie Clostridium botulinum. Het komt overal in Nederland voor. De bacterie maakt het gif aan tijdens de groei. De ideale omstandigheden hiervoor zijn een watertemperatuur tussen de 20°C en de 25° Celsius en een zuurstofarme, eiwitrijke omgeving. Ondiepe wateren vormen voor de bacterie ideale broedplaatsen, omdat hier makkelijk hoge watertemperaturen worden bereikt. Vooral in dode dieren kan de bacterie zich snel vermeerderen. Watervogels kunnen besmet raken bij het zoeken naar (en eten van) voedsel waarvan zij besmette (kadaver)deeltjes binnenkrijgen. Overigens wordt vaak verondersteld dat vissen ook doodgaan door botulisme, maar dat is doorgaans meer te wijten aan de temperatuur en het lage zuurstofgehalte van het water.