Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Groene impuls Grevelingen


Staatsbosbeheer startte deze week in de Grevelingen met het ontwikkelen van nieuwe vogeleilanden in het kader van de zgn. Groene Impuls Grevelingen. Met de natuurmaatregelen creëert Staatsbosbeheer meer broedmogelijkheden voor kustbroedvogels, zoals strandplevier, dwergstern en visdief. In de Grevelingen zijn sinds de aanleg van de Brouwersdam in 1971 schelpeneilandjes steeds schaarser geworden. Voor kustvogels, zoals de strandplevier, dwergstern en visdief, is dat jammer. Zij zijn dol op schelpeneilandjes, omdat ze zich daar veilig voelen. 

Aanleg nieuwe broedeilanden

Voor het Natura 2000-gebied ‘Grevelingen’ zijn voor een zestal kustbroedvogels (kluut, visdief, bontbekplevier, strandplevier, grote stern, dwergstern) instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Op drie grote eilanden in het Grevelingenmeer laat Staatsbosbeheer voorzieningen aanleggen voor deze kustbroedvogels. De natuurmaatregelen bestaan uit het uitbreiden van bestaande en aanleggen van nieuwe broedeilandjes en hebben betrekking op het uitbreiden en/of verbeteren van de kwaliteit van het broedgebied. Aannemingsbedrijf Verboon Maasland uit Maasland ontgraaft bij de eilanden Markenje, de Kleine Stampersplaat en de Kabbelaarsbank zand en verwerkt dit in kleine eilandjes. Op de eilandjes komen schelpen te liggen. Zo ontstaat een ideale en veilige omgeving voor de vogels om eieren uit te broeden en jongen groot te brengen, een plek waar roofdieren moeilijk bij kunnen komen. De werkzaamheden zijn medio december afgerond. 

Te kort aan schelpeneilandjes

 Het landschap van de Nederlandse delta herbergt een groot aantal karakteristieke Nederlandse broedvogels waarvoor Nederland ook in Europees verband een belangrijke rol speelt. Vooral de oevers van de Grevelingen zijn kaal of schaars begroeid en daarom zeer geschikt voor kustbroedvogels. De combinatie met bereikbare foerageergebieden, zoals drooggevallen slikken en oude schorren, grote visrijke wateren en binnendijkse voedselrijke graslanden maakt het leefgebied voor kustbroedvogels compleet. Kustbroedvogels broeden veelal op schaars begroeide zandplaten, schorren en kwelders.