Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Bouw vogel- en viseiland Haringvliet van start


Binnenkort is het zover! Sinds de permanente afsluiting in 1970 gaan de Haringvlietsluizen bij de Zuid-Hollandse eilanden op een kier. Hierdoor is er weer een open verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee en dat is cruciaal voor trekvissen en vogels. Toch ontstaat dan niet meteen eb en vloed met zandbanken, die vogels en vissen zo hard nodig hebben. Daarom bouwt het Wereld Natuur Fonds een eiland met onmisbare voedsel-, broed- en voortplantingsplaatsen voor vogels en vissen. 

Beeld WWF

Het openen van de Haringvlietsluizen is een belangrijke stap in het herstel van de natuurlijke dynamiek tussen zee en rivier en het terugbrengen van de verloren deltanatuur. Het Haringvliet wordt zo weer een internationaal kruispunt voor vogels en vissen. Het vogel- en viseiland komt bij Middelharnis, middenin het Haringvliet. Op en rond de nieuw aangelegde zandbank kunnen vissen paaien en opgroeien en vinden trekvogels volop gelegenheid om te broeden en eten te zoeken.
 Bas Roels, senior adviseur zoetwater bij WWF: "Op die locatie lag al een natuurlijke zandbank, maar deze is door het wegvallen van eb en vloed onder water verdwenen. Daarom wordt er een nieuwe zandbank aangelegd van zo'n zes hectare. Een deel hiervan komt permanent boven water en daar kunnen soorten zoals kleine plevier en sterns broeden. De ondiepe oevers zijn een uitstekend foerageergebied voor soorten zoals kluut en lepelaar. Allemaal soorten die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.”

Nog geen ruim baan voor trekvissen

Zoals de vogels straks op het nieuwe eiland zullen foerageren, kunnen bedreigde vissoorten door de open verbinding tussen zee en rivieren weer de rivieren op zwemmen om stroomopwaarts tot in Duitsland en Zwitserland naar paaigronden te trekken. Aan beide zijde van het Haringvliet wordt echter nog met fuiken en staande netten gevist op garnalen. De migrerende vissen zoals steur en zalm hebben dus grote kans om als bijvangst uit het water te worden gevist. Ook voor mensen is het nieuwe vogel- en viseiland goed nieuws, want er komt ook een vogelkijkpunt op om de bijzonder soorten die hier straks broeden van dichtbij te bekijken.

Droomfonds Haringvliet 

Het nieuwe eiland maakt onderdeel uit van het Droomfondsproject Haringvliet. In dit project werken zes natuurorganisaties - ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds - met steun van de Nationale Postcode Loterij aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. De bouw van het eiland wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland. Staatsbosbeheer is in samenwerking met Hoekschewaards Landschap verantwoordelijk voor het beheer van het eiland.