Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Terschellinger boeren maaien deel Boschplaat


Bij hoge uitzondering hebben de boeren op Terschelling toestemming van Staatsbosbeheer gekregen om een gedeelte van de Boschplaat te maaien. De agrariërs hebben vanwege de droogte te kampen met weinig opbrengst van de graslanden, waardoor er een tekort is aan ruwvoer voor het eilander vee. Op de Boschplaat, waar het beheer normaal gesproken is ingestoken op zo min mogelijk menselijk ingrijpen, heeft Staatsbosbeheer een gebied van ca 14 hectare aangewezen waar gemaaid mag worden. Twee trekkers met maaimachines gaan aan de slag nádat boswachters het gebied hebben gescand op eventueel nog voorkomende broedvogels. 

Maaibeurt

Het gras in de polder groeit niet hard, met zulk droog weer. Daarom lopen de boeren zeker één maaibeurt mis, en dat heeft grote gevolgen voor de beschikbaarheid van ruwvoer, de zogenaamde kuilbalen. “Ik kreeg al twee weken terug de eerste vragen van boeren of er niet gemaaid kon worden op de Boschplaat”, vertelt boswachter Iris de Boer. “Natuurlijk kan dat alleen als er geen broedvogels meer zitten”.

Uitzonderlijk geval

Het natuurbeheer op de Boschplaat is ingestoken op natuurlijke processen en zo weinig mogelijk menselijke ingrepen. In uitzonderlijke gevallen is er echter al wel eerder ruwvoer van de Boschplaat gehaald. Zo is midden jaren 70 bijvoorbeeld ook een nijpend voedseltekort voor eilander vee de reden geweest dat nagenoeg hetzelfde gebied is gemaaid. 

Boeren helpen

Afgelopen dinsdag hebben boswachters het gebied geïnventariseerd op broedvogels en aan de hand van deze inventarisatie én de voorkomende plantengroei hebben ze een strook van ca 75 meter afgezet dat gemaaid kan worden. Vanaf woensdag zijn twee maaiers actief, waaronder een trekker van Staatsbosbeheer omdat niet alle trekkers zijn geschikt voor dat terrein en maaisel. Het gemaaide gras, kruiden en riet blijft zo kort mogelijk liggen en wordt na een dag  in kuilbalen verpakt en afgevoerd. “We hopen op deze manier de boeren een helpende hand te kunnen bieden”, aldus Iris, “bovendien is het voor de natuur niet schadelijk.”