Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Provinciale Staten van Flevoland stelt nieuw beleid Oostvaardersplassen vast


Provinciale Staten van Flevoland heeft op 11 juli 2018 besloten tot een nieuw beleidskader voor het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Dit besluit omvat vele facetten van het natuurgebied, waaronder de Natura 2000 doelstellingen, inrichtingsmaatregelen, recreatie, de toekomst als onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land en het beheer van de grote grazers. Met betrekking tot de grote grazers betekent dit besluit concreet dat de aantallen terug gebracht zullen worden tot 1.100 dieren, gedifferentieerd naar soorten. De wijze waarop staat nog niet vast omdat er moties zijn aangenomen over een second opinion over het wegvangen van edelherten en een verkenning van anticonceptie. De beschuttingsmogelijkheden in het gebied worden uitgebreid, en het gedeelte natte graslanden in het kerngebied wordt over een langere periode vergroot ten gunste van de vogels in het gebied.

Staatsbosbeheer zal na deze besluitvorming als eigenaar van het natuurgebied en uitvoerder van beleid voor het Oostvaardersplassengebied aan de slag gaan met de realisatie van dit nieuwe beleid.

  • Voor de beschuttingsmogelijkheden is een inrichtingsplan in de maak. De eerste fase van minimaal 100 hectare beschuttingsgebied is gepland voor het winter/plantseizoen 2018-2019. De realisatie van de overige 200 hectare beschuttingsgebied is uiterlijk in 2021 gereed. 
  • De mogelijkheden voor de ‘reset’ van de begrazingsdruk worden verkend. Staatsbosbeheer voert als terreineigenaar en beheerder regie over de uitvoering van deze ‘reset’ en maakt daarbij gebruik van advies van professionele derden.
  • De konikpaarden zullen zoveel mogelijk gevangen en verplaatst worden naar andere natuurgebieden.
  • Over de wijze waarop de vermindering van het aantal edelherten in het kader van deze ‘reset’ gerealiseerd gaat worden, is door Provinciale Staten van Flevoland nog geen definitief besluit genomen. Edelherten zijn minder gemakkelijk te vangen en te verplaatsen. Provincie Flevoland heeft een onderzoek uitstaan naar de mogelijkheid om edelherten in Nederland of in het buitenland een nieuwe leefomgeving te geven.
  • Op basis van het rapport Van Geel zal er in het kader van de ‘reset’ geen actieve aantalsreductie plaatsvinden van de Heckrunderen.

Samen met de Provincie Flevoland zal Staatsbosbeheer de uitwerking van het nieuwe beleidskader op korte termijn ter hand nemen. Staatsbosbeheer streeft naar een maatschappelijk gedragen en praktisch uitvoerbaar beheer van de grote grazers.

Voor meer informatie: zie het nieuwsbericht van de Provincie Flevoland.