Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Met natuurinclusieve landbouw terug in de tijd in Oost-Groningen


Deze en vorige week is er hard gewerkt op de 75 hectare akkers van de Westeresch; eigendom van Staatsbosbeheer en in pacht uitgegeven aan zes boeren uit de streek. Zo’n 1/3 van de nieuwe percelen is geoogst. Het gaat vooral om de tarwesoorten, maar ook de veldbonen zijn door het warme weer al van het land. De boekweit volgt over een paar weken. Maar niet alles wordt geoogst; de wintervoedselveldjes blijven staan voor insecten en andere dieren. Immers, op de Westeresch is iets bijzonders aan de hand.

Hier is dit jaar een bijzonder project begonnen van zes pachters, provincie Groningen, Werkgroep Grauwe Kiekendief, Rijksuniversiteit Groningen en Staatsbosbeheer. De partijen werken samen aan het stimuleren en faciliteren van meer natuurinclusieve landbouw. Dat is een duurzame vorm van landbouw, die meer biodiversiteit combineert met een rendabele bedrijfsvoering.

Meer biodiversiteit

Concreet houdt het in dat er in de Westeresch meer percelen zijn gekomen waar meer verschillende gewassen worden gezaaid. Het levert naast meer biodiversiteit een mooi cultuurhistorisch divers landschap op. In 200 jaar de akkerbouw op de Westeresch flink veranderd. Als we naar het kaartbeeld van 1832 kijken, tellen we 140 akkers. In 2017 waren er nog maar acht grootschalige akkers over, maar begin dit jaar is de historische indeling deels hersteld door de es te verdelen in 40 kleinere akkers, allemaal in stroken. 

Lees hier meer over de oogst en voor welke uitdagingen de pachters afgelopen maanden hebben gestaan in Westeresch.

Boeren gezocht!

Staatsbosbeheer gaat pachters ondersteunen die gemotiveerd zijn om hun eigen bedrijf natuurinclusief te maken maar daarvoor onvoldoende grond hebben. Lees hier meer over de 40 experimenten waarin we boeren door het hele land willen helpen hun bedrijfsvoering te extensiveren én onderzoeken hoe die natuurinclusieve landbouw bijdraagt aan de natuurdoelen