Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Eerste broedpaar zeearend in Noord-Holland succesvol


Vorige week verliet de eerste jonge zeearend in Noord-holland het nest. Het ouderpaar broedde met succes op vogeleiland Dode Hond in het Eemmeer. Staatsbosbeheer en Natuurmomenten, die samen het eiland beheren, zijn blij dat het jong ongestoord op kon groeien. "In de periode dat de zeearenden een nestplek zochten, was het nog stil op het Eemmeer en het eiland. We hebben een deel van het eiland afgesloten om de vogels rust te geven. Dat is gelukt," legt boswachter Jan Roodhart uit. 

Vereende krachten

Roodhart is te spreken over de goede samenwerking om het eerste broedgeval van zeearenden in Noord-Holland tot een succes te maken. "De leden van Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken hielden de roofvogels nauwlettend in de gaten en legden de ontwikkelingen vast. De Reddingsbrigade en de Omgevingsdienst hielden een extra oogje in het zeil en hielpen met het overvaren van extra bebording." Op de website van de Vogelwerkgroep staat een uitgebreid verslag.

Gevarieerd dieet

De zeearenden startten in de winter met de bouw van een nest van een ruime meter doorsnede. Ze kozen daarvoor een hoge wilg uit op het eiland. Meestal loopt de eerste poging op niets uit, maar dit paar weet direct een ei uit te broeden. Uit waarnemingen van de Vogelwerkgroep blijkt dat de roofvogels een gevarieerd dieet hebben. Ze voerden hun jong onder meer met vis, een haas en diverse vogels, zoals meerkoeten, krakeend en kokmeeuw. Een van de vogelwerkgroepsleden ziet op 20 juli een jonge zeearend zijn eerste onhandige vliegmanoeuvres doen. Ondertussen is het jong definitief uitgevlogen. "We hopen dat de zeearenden volgend jaar opnieuw de Dode Hond uitkiezen als broedlocatie."

Rustig Eemmeer

Het eiland Dode Hond en het omringende Eemmeer zijn een belangrijk natuurgebied voor vogels. Het gebied heeft de beschermde status van Natura2000. Aan de oostzijde van de Dode Hond ligt een aanlegsteiger en een grasveldje voor dagrecreatief gebruik. De gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren beheert deze voorziening en wilde in 2018 de aanlegplaats verbeteren en extra recreatievoorzieningen aan leggen. "Omdat de Dode Hond en het omringende Eemmeer een belangrijk natuurgebied voor vogels is, is uitbreiding van de recreatieve voorzieningen ongelukkig." Roodhart is daar duidelijk over: "Concentreer de recreatieve drukte op het Gooimeer en behoud de kwaliteit van het Eemmeer: de rust. De komst van de zeearenden benadrukt dit belang."