Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Eerste broedende strandplevieren op speciaal afgezette strand in Zeeland


Goed nieuws voor de zeldzame strandplevier op het Zeeuwse Verklikkerstrand bij Nieuw-Haamstede in Zeeland. De eerste succesvolle broedparen zijn namelijk al geteld, nadat Staatsbosbeheer en de gemeente Schouwen-Duiveland hier onlangs de handen ineengeslagen hebben voor bescherming van deze zeldzame kustbroeder. Staatsbosbeheer heeft ervoor gezorgd dat een deel van het strand is afgezet, zodat broedende paartjes hier ongestoord hun gang kunnen gaan.

Fotograaf: Maarten Sluijter

Zeldzame soort

De strandplevier is een zeldzame soort in Nederland; een klein behendig vogeltje dat hoog op zijn poten staat. Hij heeft de perfecte kleur om op te gaan in de omgeving en dribbelt vrolijk rond over het strand op zoek naar insecten, garnalen en krabbetjes. Jammer genoeg gaat het niet zo goed met de soort. Terwijl er in 1975 nog zo’n 800 paar strandplevieren broedde in Nederland, zijn het er tegenwoordig maar krap 150.

Deltagebied is favoriet

In 2017 kwamen 128 paar strandplevier tot broeden in de Delta, dat is 84% van de Nederlandse populatie. Het Verklikkerstrand in Schouwen-Duiveland is een belangrijk broedgebied voor deze soort. De grote zandplaat voor het strand is afgelopen zes jaar wel 500 meter naar het oosten verplaatst en biestarwegras houdt de jonge duintjes vast die op het strand ontstaan. De strandplevier houdt wel van een beetje risico en broedt het liefst precies op deze overgang tussen strand en water.

In actie voor de strandplevier

Strandplevieren hebben rust en ruimte nodig om succesvol te kunnen broeden. Ruimte, dat is hier genoeg. Nu nog een beetje rust. Want hoewel de dieren jaarlijks paartjes vormen en eieren leggen worden de jongen zelden groot. Voor Staatsbosbeheer reden genoeg om in actie te komen. Met houten paaltjes en natuurtouw zijn twee delen – in totaal zo’n 15% van het gehele Verklikkerstrand  - afgezet zodat strandplevieren rust kunnen vinden om hun eieren uit te broeden en jongen groot te brengen.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt samen voor de strandbroeders op het Verklikkerstrand met Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen en gemeente Schouwen-Duiveland.