Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Wolf verblijft al langere tijd in Midden-Drenthe


Een wolf (Canis lupus) verblijft sinds enige maanden in natuurgebieden in Midden-Drenthe. Ook rond het Drents-Friese Wold is al enige tijd een wolf aanwezig. De langdurige aanwezigheid van de wolf in Drenthe is mogelijk de opmaat naar de definitieve vestiging van de wolf in Nederland, maar het kan ook zijn dat een wolf na een paar maanden alsnog weer verder trekt. Er is pas sprake van een territorium als de wolf langer dan een half jaar in een bepaald gebied verblijft.

Nader onderzoek

Om te bepalen of er sprake is van een mogelijk verblijf van een wolf is nader onderzoek nodig. Er zijn meerdere waarnemingen van een wolf in de omgeving van Midden-Drenthe. Het kan bij iedere waarneming om hetzelfde dier gaan, maar het kan ook steeds om een andere wolf gaan. Dat is momenteel nog niet duidelijk. Wolvendeskundige Aaldrik Pot: "Er zijn meerdere camera’s geplaatst om het vermoeden te bevestigen van de meer permanente aanwezigheid van de wolf. Maar pas bij zogenaamde ‘territoriale markeringen’ zoals keutels kan er via DNA vastgesteld worden welke individuele wolf of wolven het betreft, en kan met zekerheid meer gezegd worden over een langdurig verblijf."

Beleid

Provincie Drenthe is nauw betrokken bij het verdere onderzoek naar de aanwezigheid en mogelijke vestiging van de wolf in Drenthe. De provincie is ook verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de wolf in de provincie. De precieze locatie van de waarnemingen wordt niet bekend gemaakt om te voorkomen dat mensen het dier gaan zoeken en het daarmee verstoren.

Leefwijze wolf

De wolf leeft in roedels die bestaat uit een ouderpaar en hun nakomelingen van een of twee jaar oud. In hun tweede levensjaar, en soms al in het eerste, gaan wolven op zoek naar een eigen territorium en maken ze soms enorme omzwervingen op zoek naar een geschikt leefgebied en partner. Het menu van de wolf bestaat voornamelijk uit middelgrote hoefdieren zoals ree, wild zwijn en jonge edelherten. Grotere prooien zijn een te groot risico voor wolven. Een trap van bijvoorbeeld een paard kan een wolf dodelijk verwonden. Daarnaast wordt vooral door zwervende wolven ook vee, voornamelijk schapen, gegrepen. Territoriale wolven laten vee vaak met rust omdat ze hun leefgebied goed kennen en daar dan voornamelijk jagen op wilde prooien.

Schadeafhandeling

De Provincies hebben de schadeafhandeling aan vee ondergebracht bij het Faunafonds/BIJ12. Hier kunnen de schapenhouders terecht die gedupeerd zijn door schade toegebracht door wolven.

Meer informatie

Voor meer informatie over de wolf, zie de website van Wolven in Nederland.