Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Edelherten op snelweg na doorknippen afrastering Oostvaardersplassen


Staatsbosbeheer vindt het onacceptabel dat activisten afgelopen nacht opnieuw op verschillende locaties over de hekken van de Oostvaardersplassen zijn geklommen om balen hooi in het natuurgebied te verspreiden. Er zijn drie bekeuringen uitgedeeld. Ook is op 21 plekken aan de Knardijk de afrastering doorgeknipt en is vuur gestookt bij het uitzichtpunt aan de Praambult. Met de illegale nachtelijke activiteiten brengen de activisten de dieren, onze medewerkers en zichzelf in gevaar.

Gevaar voor verkeersveiligheid

Aan het einde van de ochtend bleken drie edelherten buiten de hekken te lopen bij de A6. Omdat de dieren de verkeersveiligheid in gevaar brachten, moesten ze na toestemming van de autoriteiten worden afgeschoten.

Bijvoeren onnodig

In de Oostvaardersplassen is inmiddels weer volop eten te vinden voor de grote grazers. Twee onafhankelijke dierenartsen constateerden 9 mei nog dat bijvoeren door Staatsbosbeheer echt niet meer nodig is. Ze bevestigden hiermee hun eerdere bevindingen van 23 april dat het bijvoeren afgebouwd kon worden.

De komende maanden vindt binnen de provincie Flevoland besluitvorming plaats over het toekomstige beheer in de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer wijst de actievoerders er op dat ze gebruik kunnen maken van inspraakmogelijkheden bij dit democratische proces.