Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Cultureel Erfgoedjaar: Gelderse Poort


In het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed zet Staatsbosbeheer maandelijks één van de cultuurhistorische parels in de kijker. In mei is dat de Stadswaard in de Gelderse Poort bij Nijmegen. Voor de Romeinen waren voor het begin van onze jaartelling de Rijn en huidige Waal belangrijke handels- en strategische routes tussen Delta en achterland. Waar nu de rivier weer ruimte krijgt, liggen de verhalen van de Romeinen in het landschap levend aan het oppervlak.

Europese routes

Vroeger waren onze rivieren belangrijk om handel te drijven. De oudste stad van Nederland, Nijmegen, lag in een netwerk van internationale vaarroutes. Zo’n 2.000 jaar geleden vestigden ook de Romeinen zich hier, met de Rijn als grensgebied van hun rijk. Zodra de Romeinen ergens neerstreken, legden ze wegen aan, handelsposten, tempels en legerkampen. De rivier werd gebruikt voor handel en militaire strategie. Ze bouwden ook enkele dammen op strategische plekken om de loop van rivieren te verleggen. En de rivierklei werd gebruikt om te bakken: er was een bloeiende handel in bakstenen, dakpannen en veel aardewerk.

Stadswaard en de Bastei

Langs de oevers van de Waal, een aftakking van de Rijn, bouwden de Romeinen ook diverse nederzettingen. In de Stadswaard, grenzend aan de stad Nijmegen, zijn nog steeds de zichtbare en onzichtbare historische sporen uit het verleden te vinden. Het gebied maakt deel uit van de Gelderse Poort, waar oeverland is teruggegeven aan de rivier. En ga je de loopbrug over naar de Waalkade, dan kom je bij De Bastei, een gloednieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie, waar de verhalen aan de hand van het gebouw zelf, exposities en activiteiten een permanente plek krijgen.

Zelf zien

Op 19 mei 2018 neemt cultuurspecialist Seline Geijskens van Staatsbosbeheer je mee voor een wandeling vanuit de Bastei de Stadswaard in. Onderweg kom je meer te weten over de werking van de rivier, de zandafzettingen en het gebruik van rivierklei. Maar vooral ook over de Romeinen die hier 2.000 jaar geleden leefden.

Europees erfgoedjaar

  • Informatie over de activiteiten van Staatsbosbeheer in het erfgoedjaar vind je op Staatsbosbeheer.nl/cultureelerfgoed.
  • Kijk voor meer informatie over het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en alle activiteiten op Europeeserfgoedjaar.nl

Staatsbosbeheer en cultureel erfgoed

Staatsbosbeheer is eigenaar van een breed scala aan monumenten die aan onze zorg zijn toevertrouwd. We beheren meer dan 800 Rijksmonumenten. Van buitenplaatsen, forten, kastelen, hunebedden en historische tuinen tot oude spoorbruggen en archeologische schatten. Monumenten van wereldklasse die onlosmakelijk verbonden zijn met het landschap waarin zij staan. Samen vertellen ze het verhaal over de geschiedenis van Nederland. We koesteren ons cultureel erfgoed en geven monumenten een nieuwe functie, met respect voor de historie en de natuur. Samen met overheden, ondernemers en honderden vrijwilligers zorgen we ervoor dat de monumenten en het landschap behouden en toegankelijk blijven. Lees meer over het erfgoed van Staatsbosbeheer.