Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Provincie verlengt ontheffing bijvoeren Oostvaardersplassen


De Provincie Flevoland heeft de ontheffing voor het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen verlengd tot 5 mei 2018. Nu het gras in het gebied snel groeit, maken de dieren steeds minder gebruik van het hooi en neemt de noodzaak van bijvoeren af. Voor een goede en verantwoorde overgang bouwt Staatsbosbeheer het bijvoeren geleidelijk af. Twee onafhankelijke dierenartsen gaan samen met de vaste dierenarts van de Oostvaardersplassen daarbij adviseren. Daarvoor maken ze binnenkort een ronde door het gebied.

Meer informatie

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten