Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Cultureel erfgoedjaar: Kuinderbos


2018 is  Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, een initiatief van de Europese commissie om mensen in contact te brengen met het vaak verborgen en onbekende erfgoed. Staatsbosbeheer verbindt zich aan dit Erfgoedjaar door maandelijks één van onze cultuurhistorische parels in de kijker te zetten. In april is dat het Kuinderbos in de Noordoostpolder, een bos op voormalige zeebodem.

Gemaakt landschap

De Noordoostpolder is ruim 75 jaar geleden drooggelegd. Hier werd nieuw land geschapen voor boerenfamilies die op het oude land geen ontwikkelmogelijkheden meer hadden. Er werd ook tegemoetgekomen aan de toenemende behoefte aan houtproductie en recreatievoorzieningen. Bij de aanleg en inrichting van de Flevopolders werd niet alleen nieuw land gemaakt maar ook een nieuw landschap. Vaak werden de plannen gebaseerd op oude eilanden en bij drooglegging gevonden artefacten op de zeebodem.

Kuinderbos

Het Kuinderbos is in 1947-1955 aangeplant op een zandopduiking; grond die niet geschikt was voor de landbouw. Inmiddels is het uitgegroeid tot een volwassen bos dat een grote verscheidenheid biedt, zowel aan boomsoorten, dieren en planten als sporen uit het verleden. Voorbeelden daarvan zijn de restanten van de Kuinderburcht en een oude haven uit de Middeleeuwen, toen Kuinre een florerende handelsplaats was. Of de meetstoelen, die herinneren aan de periode van de drooglegging toen het gebied in kaart moest worden gebracht.

Op pad met de boswachter

De boswachter organiseert in april, mei en juni een aantal excursies op de fiets of met de bolderkar. Via een afwisselende route bezoek je het erfgoed dat het Kuinderbos rijk is. En daar horen de kleurrijke verhalen uit de verschillende tijdsperioden bij. Van prehistorie tot ridders en heren, handel en drooglegging.

Europees erfgoedjaar

  • Kijk voor meer informatie over het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en alle activiteiten op Europeeserfgoedjaar.nl
  • Informatie over de activiteiten van Staatsbosbeheer in het erfgoedjaar vind je op Staatsbosbeheer.nl/cultureelerfgoed.

Staatsbosbeheer en cultureel erfgoed

Staatsbosbeheer is eigenaar van een breed scala aan monumenten die aan onze zorg zijn toevertrouwd. We beheren meer dan 800 Rijksmonumenten. Van buitenplaatsen, forten, kastelen, hunebedden en historische tuinen tot oude spoorbruggen en archeologische schatten. Monumenten van wereldklasse die onlosmakelijk verbonden zijn met het landschap waarin zij staan. Samen vertellen ze het verhaal over de geschiedenis van Nederland. We koesteren ons cultureel erfgoed en geven monumenten een nieuwe functie, met respect voor de historie en de natuur. Samen met overheden, ondernemers en honderden vrijwilligers zorgen we ervoor dat de monumenten en het landschap behouden en toegankelijk blijven. Lees meer over het erfgoed van Staatsbosbeheer.