Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatsbosbeheer voldoet aan FSC-eisen


Ook dit jaar mag Staatsbosbeheer het FSC-keurmerk gebruiken. Dit wereldwijd gehanteerde certificaat is de hoogste erkenning voor duurzaam bosbeheer. De FSC-keurmeester auditor is positief over het vakmanschap, de voortdurende professionalisering en de gedrevenheid van Staatsbosbeheer-medewerkers.

De FSC-auditor heeft op 6 locaties het beheer onder de loep genomen. De focus op monitoring en producten uit het bos. En er werd uitgebreid stilgestaan bij  het beheer, verjonging van bos, bodembewerking en behoud van natuurwaarden. Daarnaast is een groot aantal relaties en partners geïnterviewd over hun ervaringen met Staatsbosbeheer

Meer weten over ons bosbeheer?  Bekijk het dossier Bos en Hout