Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Recreatiegebied Doornse Gat naar Staatsbosbeheer


Staatsbosbeheer is de nieuwe eigenaar van het Doornse Gat in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Dit dagrecreatieterrein werd overgenomen van Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn dat per 1 januari 2018 is opgeheven. Staatsbosbeheer draagt zorg voor het beheer en de kwaliteit van de recreatieve voorzieningen. Het terrein blijft opengesteld voor publiek.

Bezoekers welkom

Voor bezoekers verandert er weinig. Nu zijn het de boswachters van Staatsbosbeheer die bezoekers welkom heten en aanspreekpunt zijn voor vragen. Ook het organiseren van activiteiten blijft mogelijk. Hiervoor is wel vooraf toestemming nodig en die kan via de boswachter worden aangevraagd. Ook honden zijn welkom, mits aangelijnd. Voor vragen en toestemming kan men zich richten tot boswachter Corien Koreman via c.koreman@staatsbosbeheer.nl

Dagrecreatie

Het Doornse Gat is een dagrecreatieterrein tussen Doorn en Leersum (N225) en 15 hectare groot. Het terrein ligt in een voormalige zandafgraving en bestaat uit verschillen recreatieveldjes. Naast een spannende zandheuvel zijn er verschillende speelvoorzieningen, picknickbanken en toiletten aanwezig. Dat maakt het een leuke plek voor gezinnen met kinderen. Het Doornse Gat heeft tent- en caravanweiden waar je ook met de auto mag komen. Het gebied is vrij toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Voor auto’s met caravans of vouwwagens is het terrein toegankelijk van 1 april tot 1 november. In de omliggende bossen zijn gemarkeerde wandel- en ruiterroutes uitgezet.

Exploitatie

Bij aankoop van het Doornse Gat heeft Staatsbosbeheer de resultaatverplichting geaccepteerd om dit terrein in erfpacht uit te geven voor exploitatie. Dit maakt het mogelijk dat openstelling van het terrein voor de toekomst is gewaarborgd. De toekomstige exploitatie is voorbehouden aan een ondernemer. Op basis van een inschrijving die door het Recreatieschap een aantal jaren geleden is uitgezet is deze ondernemer als winnaar is geselecteerd. De daadwerkelijke uitgifte heeft op het moment van overdracht nog niet plaatsgevonden en vraagt om een planologische procedure.