Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Kanttekeningen bij conclusies Dierenbescherming over Oostvaardersplassen


Dit is een gezamenlijk nieuwsbericht van de Provincie Flevoland en Staatsbosbeheer

Provincie Flevoland heeft de quick scan van de Dierenbescherming ontvangen en ziet daarin een aantal waardevolle adviezen en opmerkingen voor de langere termijn. Het rapport bevestigt het beeld dat er zo goed mogelijk uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen uit het ICMO2-rapport. Wel worden er ook enkele kanttekeningen geplaatst. De provincie wil de Dierenbescherming vragen hun quick scan te delen met de Commissie van Geel, zodat de aanbevelingen kunnen worden meegenomen in het advies van deze commissie.

Vroeg reactief beheer

Op een aantal concrete onderdelen heeft de provincie de volgende reactie. Provincie Flevoland deelt niet de conclusie die de Dierenbescherming in het begeleidende persbericht naar voren brengt dat het vroeg reactieve beheer niet consequent wordt toegepast. Die conclusie ziet de provincie niet goed onderbouwd terug in de Quick Scan. Daarin staan wel enkele incidenten beschreven, maar die kunnen in de ogen van de provincie niet model staan voor het gehele beleid of de uitvoering daarvan. Staatsbosbeheer heeft gedaan wat binnen haar vermogen ligt om het beleid, gebaseerd op ICMO 2, zorgvuldig uit te voeren (vroeg reactief beheer, extra beschutting, bosgebieden in de randzones open voor de grazers).

Uitgangspunten protocol

Het rapport bevestigt het oordeel van de provincie dat Staatsbosbeheer het belang van de dieren continu afweegt en bij de uitvoering werkt conform de uitgangspunten van het protocol (de internationale commissie ICMO 2 heeft aangegeven dat 90% of meer van de sterfte van de grote grazers door afschot moet plaatsvinden). Dat blijkt uit de door Staatsbosbeheer gepubliceerde cijfers. Dat er verschillen zijn tussen de verschillende diersoorten, doet niet af aan het percentage van 90% dat in het protocol is afgesproken. Staatsbosbeheer is ook zeer transparant over de resultaten, De Dierenbescherming heeft inzage gekregen in alle data met betrekking tot diercondities.

Winterse omstandigheden

De afgelopen periode was zeer uitzonderlijk en in deze periode is een bezoek gebracht door de Dierenbescherming. Het is voor ons evident dat Staatsbosbeheer zijn uiterste best heeft gedaan om onnodig dierenleed zoveel mogelijk te voorkomen. Dat afschot mogelijk niet op alle plekken en voor alle individuele dieren is gelukt is een logisch gevolg van de natuurlijke en winterse omstandigheden. Daar heeft de provincie alle begrip voor. Dit rapport van de Dierenbescherming kan helpen om in uitzonderlijke situaties de juiste keuzes te maken en prioriteiten te stellen. We vinden het dan ook waardevol als de Dierenbescherming dit advies doorstuurt naar de commissie Van Geel.

Zie ook: