Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Doorlaat in Brouwersdam voor schoner Grevelingenmeer


Ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) steken 75 miljoen euro in het Grevelingenmeer. Er wordt een doorlaat gemaakt in de Brouwersdam, zodat het water in het Grevelingenmeer doorlopend wordt ververst en de natuur zich herstelt.

Dynamiek

De Grevelingen, op de grens van Zeeland en Zuid-Holland, is het grootste zoutwatermeer van Europa. Met de aanleg van de Brouwersdam in 1971 werd de verbinding tussen deze zeearm en de Noordzee afgesloten. Deze afsluiting heeft het natuurlijke ecosysteem in het Grevelingenmeer aangetast. Het water bevat te weinig zuurstof voor vissen, planten en ander onderwaterleven. Een doorlaat biedt kansen voor meer dynamiek, wat de waterkwaliteit en de natuur ten goede komt.

Eb en vloed

De komende jaren wordt geïnvesteerd om de waterkwaliteit en de natuur weer op peil te brengen. Met nieuwe ingrepen en aanvullende maatregelen, zoals het ophogen van zandbanken voor broedvogels, wordt het ecosysteem weer hersteld. Met de doorlaat, die eb en vloed weer mogelijk maken, komt er weer genoeg zuurstof in het water van de Grevelingen en verbetert de biodiversiteit. Samen met de provincies en Rijkswaterstaat wordt nog onderzocht of het deels openen van de Brouwersdijk gecombineerd kan worden met een getijdecentrale, die elektriciteit opwekt door eb en vloed.

Delta

Staatsbosbeheer staat als eigenaar en beheerder van ongeveer de helft van de Grevelingen positief tegenover de ontwikkelingen. De Grevelingen is een natuurgebied van internationale klasse en ook een belangrijk onderdeel van de Nederlandse delta. De wateren in deze delta hebben een eigen ecosysteem, een geheel aan planten en dieren die in onderlinge verhouding goed met elkaar moeten kunnen functioneren. Het natuurlijk systeem heeft sinds de afsluiting en indamming van de Grevelingen grote veranderingen ondergaan. Door de afsluiting in het Grevelingenmeer was er nagenoeg geen dynamiek meer. Dat komt weer terug door deze doorlaat.