Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Cultureel erfgoedjaar: molens in de Weerribben


2018 is  Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, een initiatief van de Europese commissie om mensen in contact te brengen met het vaak verborgen en onbekende erfgoed. Staatsbosbeheer verbindt zich aan dit Erfgoedjaar door maandelijks één van onze cultuurhistorische parels in de kijker te zetten. Voor maart is zijn dat de molens in de Weerribben.

Laagveenmoeras

Nationaal Park Weerribben-Wieden is een van de grootste laagveenmoerassen in Noordwest Europa. De prachtige patronen in dit waterrijke gebied zijn ontstaan door de mens. Eeuwenlang is hier geploeterd om te overleven en een bestaan op te bouwen. Hier werd verveend, turf gewonnen en riet gesneden. Wonen en werken in een laagveenmoeras betekent leven met water. Naast de grote waterplassen, is het een wirwar van kleine natte landjes en smalle waterloopjes.

Spinnenkopmolens

Overal staan molentjes om het waterpeil te kunnen beheren. Hier waren dat vooral houten spinnenkopmolens. Die zijn er bijna niet meer, inmiddels staan er vooral kleine moderne windmolentjes van metaal. De molentjes worden ingezet in de bemaling van het gebied, zodat de kleine landjes nog net begaanbaar zijn om er bijvoorbeeld te kunnen maaien en hooien, maar zelfs om er vee te kunnen laten grazen.

Fietsexcursie

De boswachter organiseert in maart een aantal fietsexcursies in de Weerribben. Water vormt hier nog steeds de levensader in dit gebied en onderweg hoor je wetenswaardigheden over dit door mensenhanden gemaakte landschap. Er wordt ook een tussenstop gemaakt bij spinnenkopmolen De Wicher. 

Europees erfgoedjaar

  • Kijk voor meer informatie over het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en alle activiteiten op Europeeserfgoedjaar.nl
  • Informatie over de activiteiten van Staatsbosbeheer in het erfgoedjaar vind je op Staatsbosbeheer.nl/cultureelerfgoed.

Staatsbosbeheer en cultureel erfgoed

Staatsbosbeheer is eigenaar van een breed scala aan monumenten die aan onze zorg zijn toevertrouwd. We beheren meer dan 800 Rijksmonumenten. Van buitenplaatsen, forten, kastelen, hunebedden en historische tuinen tot oude spoorbruggen en archeologische schatten. Monumenten van wereldklasse die onlosmakelijk verbonden zijn met het landschap waarin zij staan. Samen vertellen ze het verhaal over de geschiedenis van Nederland. We koesteren ons cultureel erfgoed en geven monumenten een nieuwe functie, met respect voor de historie en de natuur. Samen met overheden, ondernemers en honderden vrijwilligers zorgen we ervoor dat de monumenten en het landschap behouden en toegankelijk blijven. Lees meer over het erfgoed van Staatsbosbeheer.