Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Handhaving Oostvaardersplassen


Dit is een gezamenlijk persbericht van Provincie Flevoland en Staatsbosbeheer. De provincie is verantwoordelijk voor het beleid, Staatsbosbeheer voor de uitvoering daarvan.

De afgelopen dagen zien we de emoties rondom de Oostvaardersplassen toenemen. De discussie verhardt zich. De Provincie Flevoland en Staatsbosbeheer begrijpen dat de situatie vragen en onrust oproept. Om deze reden zetten wij nogmaals uiteen waarom wij handelen zoals wij doen. Het doel van het huidige beleid is om de natuur de ruimte te geven. Natuurlijke processen zijn leidend in de Oostvaardersplassen. Dat betekent niet dat Staatsbosbeheer als uitvoerder van het natuurbeleid niets doet.

Vroeg reactief beheer

In de Oostvaardersplassen is sprake van vroeg reactief beheer van de in het wild levende dieren. Het beheer houdt in dat als blijkt dat een dier de winter niet gaat overleven, het door boswachters wordt afgeschoten. Het individuele welzijn van het dier is daarbij uitgangspunt. Dat gebeurt volgens een nauwkeurig uitgewerkt protocol waarbij wordt gekeken naar de conditie van het dier, het gedrag en de weers- en terreinomstandigheden.

Bijvoeren is geen oplossing

Bijvoeren is geen oplossing voor het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen tijdens de wintermaanden. Het voer bereikt de zwakste dieren niet, omdat zij het laagst in rangorde van de kudde staan. Dit zorgt voor extra onrust in de kudde. Bovendien kunnen dieren door extra voedsel vruchtbaar worden in een periode waarin dat helemaal niet gunstig voor ze is. Bijvoeren over een langere periode heeft ook als nadelig effect dat de kuddes groter worden.

Handhaven

Voor de Oostvaardersplassen is De Wet natuurbescherming van kracht. Dat houdt in dat het hier gaat om wilde dieren en dat bijvoeren zonder ontheffing verboden is. Gebeurt dit wel, dan is hier sprake van een wetsovertreding en wordt gehandhaafd.

Mogelijk toekomstig beleid

In februari 2017 is in de Provinciale Staten van Flevoland een initiatiefvoorstel voor het Oostvaardersplassengebied aangenomen. Op basis hiervan is een commissie ingesteld, onder leiding van Pieter van Geel, om advies te geven voor een nieuw door de provincie te formuleren aanpak. Naar verwachting komen Gedeputeerde Staten nog voor de zomer 2018 met een voorstel over het toekomstig beheer van de Oostvaardersplassen. Tot dan blijft het bestaande beleid en huidig beheer van kracht.

Meer informatie

Voor meer informatie over de grote grazers in de Oostvaardersplassen, zie het dossier Oostvaardersplassen.