Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Natuurgebieden helpen bij extreem hoge waterstanden


De vele regen en de smeltende sneeuw in Duitsland en Zwitserland leiden in combinatie met de westerstorm van de afgelopen 24 uur op verschillende plekken in het land tot extreem hoge waterstanden in de Nederlandse rivieren. Gelukkig helpen omliggende natuurgebieden nu om gigantische hoeveelheden water op te vangen en gedoseerd af te voeren naar zee. Dat zijn de vruchten van Ruimte voor de Rivier-projecten waarin Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer samenwerken om zo Nederland waterveiliger te maken. 

Noordwaard loopt voor het eerst vol met rivierwater

Het hoge water leidt vandaag voor het eerst tot het volledig onder water lopen van de Noordwaard, een gebied van zo’n 4.450 hectare (ca. 6000 voetbalvelden) gelegen tussen de Brabantse Biesbosch en de Merwede. ‘Heel bijzonder om de Noordwaard nu ‘in functie’ te beleven!’ vertelt boswachter Thomas van der Es van de Biesbosch.

De Noordwaard loopt elke winter wel een paar keer vol. Maar met deze extreme omstandigheden bereikt de waterstand van de Nieuwe Merwede vandaag hoogstwaarschijnlijk voor het eerst een hoogte van 2m + NAP. Dat betekent dat het rivierwater over ‘de drempel’ loopt die is afgegraven en dat er een nieuw doorstroomgebied ontstaat. Daardoor zakt het water met 30 centimeter in de rivier bij de stad Gorinchem. Boswachter Thomas legt uit: ‘Het is een beetje te vergelijken met de aanleg van een spitsstrook. Via deze nieuwe weg kan het rivierwater bij hoogwater beter naar zee stromen en houden de bewoners van Gorinchem droge voeten.’  

Tijdelijke opslag in uiterwaarden Gelderse Poort

Ook in de Gelderse Poort stijgt het water hard en worden er standen van maar liefst 15m + NAP verwacht. Hier zorgen de afgegraven nevengeulen ervoor dat het water niet direct via de rivier hoeft te worden afgevoerd, maar dat het tijdelijk in de uiterwaarden kan worden opgeslagen. Dat verlaagt de druk op de rivier, waardoor het water meer geleidelijk naar de Noordzee kan stromen.  

Boswachter Thijmen van Heerde: ‘De natuur redt zich wel, die kan deze hoge waterstanden prima hebben. Wel moeten we nu de dieren rust gunnen, zodat ze op zoek kunnen gaan naar een hoger droog plekje. Daarom sluiten we de gebieden nu tijdelijk af voor publiek.’

Wakkere Dijk in Munnikenland

Ook in Munnikenland, waar de Waal en de Afgedamde Maas samenkomen, is men klaar voor het hoge water. Dit gebied rondom Slot Loevestein komt mogelijk voor het eerst onder water te staan na de herinrichting en oplevering van januari 2017. Hier heeft men de oude dijk landinwaarts verlegd en vervangen door een nieuwe, zodat het buitendijkse gebied bij hoogwater kan meestromen met de rivier.

Boswachter Dianne Renders: ‘De nieuw aangelegde Wakkere Dijk is een bijzondere. De dijk is niet alleen verlegd zodat er meer water door het gebied kan stromen, maar vervult tegelijkertijd ook een dubbelfunctie: het dient als hoogwatervluchtplaats voor de grote grazers.’

Ruimte voor de Rivier

Na de hoge waterstanden uit 1993 en 1995 met vele evacuaties langs de grote rivieren, is er gewerkt aan een nieuwe overstromingsaanpak. De Deltawet Grote Rivieren uit 1995 maakte een breed scala aan maatregelen mogelijk. Op sommige plekken werden dijken verhoogd, op andere plekken kreeg de rivier juist meer ruimte. Meer info over deze projecten vind je in het Dossier riviernatuur.
 

Volg ook het liveblog van Rijkswaterstaat over de nieuwjaarsstorm voor de actuele situatie op de weg en het water.