Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

De Nationale Bijenstrategie: het reddingsplan voor bijen


Er is een Nationale Bijenstrategie ondertekend door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de natuurbeheerorganisaties, land- en tuinbouworganisaties, het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden. Deze strategie is door drieënveertig partners, waaronder Staatsbosbeheer, opgesteld en al deze partijen gaan dit plan samen uitvoeren. Het aantal deelnemende partners blijft overigens groeien. Bijen zijn door hun rol in het bestuiven van planten volstrekt onmisbaar voor het behoud van flora en fauna in Nederland én zij hebben een cruciale economische functie in de land- en tuinbouw. Bestuiving is noodzakelijk voor meer dan 75% van onze voedselgewassen.

Alle bestuivers

Al een aantal jaren is het duidelijk dat actie nodig is om bijen te beschermen. In 2013 heeft het toenmalige kabinet een Actieprogramma Bijengezondheid gepresenteerd. Dat richtte zich vooral op de honingbij. Deze nieuwe Nationale Bijenstrategie richt zich op alle ‘bestuivers’, in het bijzonder de vele wilde bijensoorten. In Nederland horen juist wilde bijen tot de voornaamste bestuivers. Meer dan de helft van de wilde bijensoorten staat echter op de Rode Lijst. Zij worden met uitsterven bedreigd.

Nestelgelegenheid en voedselaanbod

Met deze nieuwe strategie willen de partners tot een alomvattende aanpak komen om alle bijensoorten en andere bestuivers blijvend te behouden. Daarvoor hebben wilde bijen twee dingen nodig: nestelgelegenheid en voldoende voedselaanbod. In de vele initiatieven waaraan wordt gewerkt en in deze strategie zijn drie kernthema’s vastgesteld, namelijk:
1) het bevorderen van de biodiversiteit,
2) het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur en
3) het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te verbeteren.

Initiatieven

Een aantal initiatieven waar Staatsbosbeheer een bijdrage aan gaat leveren:
- Groene Cirkel Bijenlandschap in Zuid-Holland.
- Toegang tot natuur- en drachtgebieden.
Om tot aantoonbare resultaten te komen zijn in de strategie meetbare doelstellingen opgenomen met 2023 en 2030 als ijkjaren. Jaarlijks zullen alle partijen de voortgang van hun initiatieven met elkaar bespreken, zodat doelen ook werkelijk worden behaald.