Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Ambities voor groter nationaal park op Utrechtse Heuvelrug


De hele Utrechtse Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg, ondergebracht in één groot nationaal park waarmee de bijzondere natuur beschermd en ontwikkeld wordt. Dat is de gezamenlijke ambitie van de provincie Utrecht, samenwerkende gemeenten, terreinbeheerders, belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Deze partijen hebben hun handtekening gezet onder de intentieovereenkomst en daarmee is een belangrijke stap gezet om verder te bouwen aan een vernieuwd en groter nationaal park op de Utrechtse Heuvelrug.

Ambities

Met de samenwerking onderschrijven partijen het belang van natuur, landschap en erfgoed voor de toekomst van deze regio. De gezamenlijke ambities dragen daar aan bij: 
- het beschermen van natuur en erfgoed,
- het verhogen van de beleving en toegankelijkheid van het gebied,
- een efficiënte en effectieve wijze van toezicht en handhaving,
- het uitbreiden van de grenzen en de versterking van de unieke waarden van het nationaal park,
- zorgdragen voor een groeiende economische basis voor natuur, landschap en erfgoed. 

Samenwerkingsagenda

Het initiatief om te komen tot één aaneengesloten nationaal park op de Utrechtse Heuvelrug komt uit het gebied zelf. Vanaf 2016 is gezamenlijk gewerkt aan de plannen voor het realiseren van deze ambitie. Bijeenkomsten, gesprekken en onderzoeken hebben geleid tot een samenwerkingsagenda die de koers aangeeft voor de verdere ontwikkeling van het nationaal park. In de periode tot de zomer 2018 wordt deze verder aangescherpt. Daarna volgt besluitvorming door gemeenteraden, provinciale staten en besturen. Dat vormt de start van de hernieuwde samenwerking.

Robuuste eenheid

De Utrechtse Heuvelrug is het op één na grootste bosgebied van Nederland. Samen beslaan de Heuvelrug en haar flanken circa 40.000 hectare, met afwisselend loof- en naaldbossen, heidevelden, waardevol cultuurlandschap, uitgestrekte weiden en cultureel erfgoed. Het zuidelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug (ca. 10.000 hectare) vormt sinds 2003 het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug: één van de drie meest bekende Nationale Parken van Nederland. De ambitie is ook het noordelijke deel richting Gooimeer onder te brengen in één groot nationaal park voor de hele Utrechtse Heuvelrug. 

Meer informatie

Lees meer over de ambities en samenwerkingsagenda op de website van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.