Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Ondertekening convenant beheer en eigendommen Grevelingen


De gemeente Goeree-Overflakkee, gemeente Schouwen-Duiveland, provincie Zeeland en Staatsbosbeheer ondertekenden een convenant met afspraken over gronden en het toekomstige beheer en ontwikkeling van natuur- en recreatiegebieden in de Grevelingen.

Nieuwe gebieden

Het economisch eigendom en de erfpachtcontracten met ondernemers berusten nu nog bij het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Deze gaan nu terug naar de oorspronkelijke eigenaar Staatsbosbeheer. De aanleiding van deze transactie is het opheffen van het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijk Delta omdat de twee aangesloten provincies besloten hebben uit het schap te stappen. Staatsbosbeheer beheert in de Zuidwestelijke Delta al veel natuur en is enthousiast om de nieuwe gebieden daaraan toe te voegen om zo de natuur- en recreatieliefhebbers nog beter te bedienen. De afspraken zijn vanaf 31 december van kracht.

Afspraken

Bestuurders rond de Grevelingen hebben met elkaar afgesproken de huidige financiële bijdrage voor de ontwikkeling en het beheer van de Grevelingen beschikbaar te blijven stellen. Ook zijn afspraken gemaakt met de twee uittredende provincies, die de komende vier jaar nog meebetalen aan het beheer. Hierdoor ontvangt Staatsbosbeheer van de oud-deelnemers van het schap in totaal  3,1 miljoen euro. Met dit bedrag staat de organisatie garant om het beheer en onderhoud van de gebieden voor de komende vier jaar op het huidige niveau te kunnen handhaven. Onderdeel van het convenant is ook het inspiratiecentrum Grevelingen. Staatsbosbeheer neemt het eigendom en de geldende afspraken van het recreatieschap over, hetgeen betekent dat Staatsbosbeheer het centrum minimaal vier jaar in stand zal houden.

Toelichting fotomoment:
Sylvo Thijsen Staatsbosbeheer, Frans Tollenaar gemeente Goeree-Overflakkee en Cees van den Bos gemeente Schouwen-Duiveland. Gedeputeerde Carla Schönknecht was helaas verhinderd. Zij tekent op een ander moment.