Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Prijs voor restauratie schutsluis Elswout


Tijdens de jaarlijkse Nationale Sluizendag werden de prijzen uitgereikt voor de beste restauraties van historische sluizen en stuwen in Nederland. Ook de schutsluis op buitenplaats Elswout in Overveen viel in de prijzen.

Prijzen

Natuurmonumenten ontving de 1e prijs voor de restauratie van de Romijnstuw in het Waterloopbos bij Marknesse. De 2e prijs ging naar Staatsbosbeheer voor de restauratie van de schutsluis op landgoed Elswout te Overveen. De 3e prijs was voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartiervoor de restauratie van de duikersluis te Schagen.

Waardevolle historische sluizen

De Stichting Historische Sluizen en Stuwen (HSSN) zet zich in voor het behoud van historisch waardevolle sluizen en stuwen. Nog steeds verdwijnen bijzondere historische sluizen of worden zodanig gewijzigd dat het object zijn cultuurhistorische waarde verliest. Ondanks dat worden door het hele land initiatieven genomen om deze waterbouwkundige kunstwerken te restaureren. Een van deze initiatieven was de restauratie van de schutsluis/stuw op buitenplaats Elswout.

Sluis als stuw

De schutsluis in de Marcelisvaart aan de rand van Elswout dateert mogelijk van halverwege de 17de eeuw, toen er een vaart werd aangelegd voor zandwinning. De schutsluis keerde het hoger gelegen water op het landgoed. Bijzonder is dat halverwege de schutkolk een sponning in hardsteen is aangebracht waarin schotbalken kunnen worden neergelaten. Het ligt voor de hand dat deze schotbalkkering werd gebruikt om buiten het vaarseizoen de waterstand op het landgoed te regelen. Tegenwoordig vindt er geen scheepvaartverkeer meer plaats, maar wordt de sluis alleen nog als stuw gebruikt.

Oordeel jury

De jury heeft grote waardering voor de kwaliteit van de restauratie, al is de keuze voor verschillende typen baksteen niet overal even duidelijk. De jury constateert dat in het deel bovenstrooms van de schotbalken zo kort na de restauratie al een dikke laag slib is bezonken, waardoor de sluis niet kan worden gebruikt. Een informatiepaneel langs de wandelroute over de historie en de functie van de sluis in relatie tot het landgoed, zou naar mening van de jury zeker meerwaarde hebben en recht doen aan de hoge kwaliteit van deze restauratie.

Meer informatie

Op de website van de Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland vind je meer informatie over de restauratie en de beoordeling.