Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Inrichtingsplan voor Hoge Duinen op Terschelling


De Stichting Natuurgolfbaan Terschelling (SNGT) en Staatsbosbeheer presenteren gezamenlijk een nieuw gebiedsplan voor de Hoge Duinen, een bosgebied bij West-Terschelling. Het plan is een plus voor de recreatie én de natuur in het gebied. Naast wandelen, fietsen en paardrijden krijgt ook golf hier een plek. Het initiatief hiervoor komt van de SNGT, die in 2012 bij Staatsbosbeheer het verzoek indiende om mee te denken over een natuurlijk golfterrein op het eiland.

Hoge Duinen

Het bosgebied ten oosten van West-Terschelling verandert door het nieuwe plan in een gevarieerd landschap, waarin duinheide, bos en open valleien elkaar afwisselen. Er zijn veel hoogteverschillen aanwezig, waardoor het de naam Hoge Duinen heeft gekregen. In totaal gaat het om een gebied van 42 hectare dat zo een vloeiende overgang vormt tussen de aangrenzende duinen en het huidige bos.

Vier recreatievormen

In de nieuwe situatie krijgt de golfer als vierde gebruiker een plek, naast de wandelaar, fietser en ruiter. Het gebied blijft openbaar toegankelijk. Een deel van het huidige fietspad wordt verlegd en loopt in de toekomst langs het duingebied en een nieuw aan te leggen natte duinvallei. Een deel van de huidige wandelpaden wordt verlegd en krijgt een plek aan de randen van de valleien.

Golfen in de natuur

Aangezien Staatsbosbeheer een reguliere golfbaan onwenselijk vindt voor het gebied, is besloten om de golfelementen beperkt te houden tot de afslagpunten en de holes. De rest van het gebied zal bestaan uit plantengroei die thuishoort in de duinen. Om deze ontwikkeling een kans te geven zal hier pas na 3 tot 6 jaar gegolfd kunnen worden. Vanaf het eerste jaar kan al wel gegolfd worden op een zogenaamde korte PAR 3 baan. Deze komt grotendeels te liggen op een oud sportveld. Bemesting en bewatering is niet toegestaan, behalve in beperkte en gecontroleerde mate rond de afslagpunten en holes. In totaal zijn dit 36 kleine plekken die samen 1,8 hectare van het gebied in beslag nemen. In de Hoge Duinen kan de golfer straks een 9-holes golfroute lopen.

Ecologische winst

Het behalen van ecologische winst ten opzichte van de huidige situatie is één van de voorwaarden die vooraf door Staatsbosbeheer zijn opgesteld. Door het omvormen van een deel van het soortenarme dennenbos naar zogenaamd grijs duingebied en loofbos wordt hieraan voldaan. In het grijs duin komen meer planten- en insectensoorten voor. Dit type vindt een plek aan de randen van de valleien die ontstaan. Ook de rest van het gebied zal bestaan uit een plantengroei met soorten die van nature op het eiland voorkomen.

Stichting Natuur Golfbaan Terschelling

De SNGT is onderdeel van de Golfclub Terschelling, die ruim 200 leden telt. Het doel van de stichting is de realisatie van 9 goed bespeelbare holes in dit gebied, zonder verlies van natuurwaarde. Voor het opstellen van het plan heeft de SNGT in 2016 van zowel de Gemeente Terschelling als de Provincie Fryslân een bedrag van 50.000 euro ontvangen voor verdere ontwikkeling van de plannen.

Gebruikersvergoeding

Staatsbosbeheer werkt als gebiedsbeheerder mee aan initiatieven die komen vanuit de maatschappij, zolang dit de aanwezige natuur versterkt. Andere voorwaarden die de organisatie aan het plan heeft gesteld zijn o.a. openbare toegankelijkheid, instandhouding van recreatieve functies, financieel gezonde exploitatie en voldoende draagvlak. Staatsbosbeheer zal in de toekomst een gebruikersvergoeding ontvangen van de SNGT. Deze vergoeding zal, net als de stichting, niet tot doel hebben winst te maken. Eventuele opbrengsten komen ten goede aan het beheer van de natuurgebieden op Terschelling. Op die manier blijven exploitatiedruk en het behoud van natuurwaarde in balans.

Meer informatie

Meer informatie en het inrichtingsplan is na te lezen op de websites hogeduinenterschelling.nl en natuurgolfbaanterschelling.nl