Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Benoeming nieuwe voorzitter raad van toezicht


Mevrouw mr. C. M. Insinger is door minister Kamp van Economische Zaken benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van Staatsbosbeheer. De benoeming gaat in op 1 januari 2018 en geldt voor 4 jaar. Mevrouw Insinger is de opvolger van mevrouw I. Brakman die haar werkzaamheden beëindigt, omdat haar wettelijke zittingstermijn is verstreken. 

Raad van toezicht

Mevrouw Insinger (52) is nu ook onder meer lid van de raad van commissarissen van de Volksbank NV, van Vastned Retail NV en van PZEM NV (voorheen Delta NV). Deze functies zal zij combineren met het voorzitterschap van de raad van toezicht van Staatsbosbeheer. Met ingang van 1 januari 2018 zijn mevrouw dr. M.E.M. Doorewaard, de heer ir. W. Draijer, de heer mr. G.J. Jansen en mevrouw ir. J.G. Stokkers herbenoemd als lid van de raad van toezicht.