Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Samenwerkingsovereenkomst met Entente Florale over Groene Metropool


Tijdens de Nationale Groendag op 20 september 2017 ondertekenden Staatsbosbeheer en Entente Florale een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf 2018 worden deelnemers aan de competitie van Groenste Stad en Groenste Dorp ook beoordeeld op verbinding stad-land en andere aspecten van Groene Metropool.

Winnaars groencompetitie

Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool bij Staatsbosbeheer, overhandigde tijdens de Nationale Groendag de prijzen aan de winnaars van de groencompetitie 2017. Winnaar van de groenste stad werd Den Haag en de 1e prijs voor het groenste dorp van Nederland ging naar Lisse.

Groenblauw netwerk

Het doel van het Groene Metropool is het aanleggen van een groenblauw netwerk met stevige knooppunten in stad en land dat als een nutsvoorziening alle huizen bedient. Met dit programma streeft Staatsbosbeheer naar een sterk groen woon- en vestigingsklimaat.

De gemeente die zich in 2018 in de competitie van Entente Florale onderscheidt op het gebied van de Groene Metropool krijgt daarvoor van de jury een bijzondere waardering. Hierbij spelen sleutelbegrippen als verbinden van groen, meervoudig ruimtegebruik, integraliteit en betrokkenheid van burgers een rol.

Beoordelingscriteria

Landschap en groen leveren een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit en het succes van stedelijke regio’s. Afgelopen jaren wordt de invloed van aantrekkelijk groen op het woon- én vestigingsklimaat in stedelijke netwerken steeds duidelijker aangetoond.

Entente Florale wil deze actuele inzichten mee laten wegen in de jaarlijkse verkiezing van de groenste stad & groenste dorp van Nederland. De kennis en praktische ervaring die Staatsbosbeheer met dit thema heeft opgedaan in het programma Groene Metropool worden gebruikt om de criteria te actualiseren die bij de beoordeling worden toegepast.

Overgangen stad en platteland

Juryvoorzitters Johan Vlug en Corrine Ockhuijsen van Entente Florale Nederland zijn verheugd over deze samenwerking: “De overgangen van stad naar land, van stedelijk naar buitengebied, is een groeiend aandachtspunt, waarvoor overheden en andere organisaties, zoals Staatsbosbeheer, meer en meer bereid zijn om onderlinge samenwerkingsverbanden aan te gaan. Deelname aan de competitie is een mooie aanzet hiervoor.”

Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool: “Door het principe van een netwerk als één van de criteria in de competitie op te nemen, worden gemeenten uitgedaagd om verder te kijken dan hun eigen grenzen: het groen binnen de gemeente ook aantrekkelijk en logisch laten aansluiten op de gebieden erbuiten. Zo bereiken we samen een groen netwerk.”

Meer informatie