Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Veel plant- en diersoorten geteld in de Maashorst


Het eerste weekend van juni stond de Maashorst in het teken van het 1000-soorten weekend. Groepjes natuurkenners trokken het gebied in met schepnetten, vergrootglazen, telelenzen, iPads en mobieltjes, om zoveel mogelijk planten- en diersoorten in de Maashorst te vinden. Veel nieuwe en bijzondere soorten werden toegevoegd aan de soortenlijst van de Maashorst. De teller eindigde zondagavond op 787 soorten. 

Meeste diversiteit in hersteld natuurproject

De meest bijzondere planten- en diersoorten werden aangetroffen in de aangekochte en herstelde natuurprojecten. Op bosomvormingsplekken, herstelde vennen, wijstgronden, beekdalen en aangekochte percelen die uit landbouwkundig gebruik zijn genomen blijkt de soortenrijkdom het grootst. 

Ambassadeur van de Maashorst

De zeer gewenste Grauwe Klauwier werd uiteindelijk zondagmiddag gespot. Deze broedvogel en ambassadeur van de Maashorst is gesteld op rust en een gevarieerd aanbod aan grote insecten, muizen en hagedissen. Bijzonder was ook dat in het wisentgebied een Tapuit werd waargenomen. Deze soort komt sporadisch voor als broedvogel in Nederland.

Zeldzame soorten

Zowel qua planten als dieren zijn er veel zeldzame soorten gevonden. Libellen zoals de Gevlekte Witsnuit, de Venwitsnuitlibel en de Tangpantserjuffer. En de Heikikker, de Biezengrasmot en de Prachtlynxspin. Schaars voorkomende planten zoals de Knikbloem, Watermuur, de Vlokkige Toorts en de Dennenorchis werden ook gevonden.Deze laatste op een open plek die gemaakt is ten behoeve van de bosomvorming. 

Minder soorten dan in 2015

De 1.000 soorten werden echter niet gehaald. Dat is mede veroorzaakt door de regen, waardoor bijvoorbeeld veel minder nachtvlinders zichtbaar waren. Er was vooral een afname zichtbaar bij soortgroepen als kevers, dagvlinders, vliegen, wilde bijen en andere grote en kleine insecten. Van al deze soortgroepen werden er tientallen minder gevonden dan bij de eerste inventarisatie in 2015. Ook het aantal plantensoorten was circa 40 minder dan twee jaar geleden.

Resultaten helpen voor de toekomst

In de landbouwpercelen in de schil van de Maashorst zijn steeds minder insecten en organismen te vinden en daarnaast speelt de verdroging ook een rol. De verschillende natuurontwikkelingsprojecten in het hart van de Maashorst kunnen het verlies aan soorten in de schil nog niet compenseren. De resultaten van dit weekend helpen natuurorganisaties om adviezen te geven over de verdere inrichting van de Maashorst.