Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Maar liefst 6 jonge visarenden in de Biesbosch


De twee paartjes visarenden (Pandion haliaetus) in natuurgebied de Biesbosch van Staatsbosbeheer hebben samen maar liefst 6 nakomelingen gekregen. Zowel bij het nieuwe paar op de hoogspanningsmast als bij het paar in de boom kropen drie jonge visarenden uit het ei.

Foto: © Hans Gebuis 

Boswachter Jacques van der Neut van Staatsbosbeheer is erg blij: ‘Het is echt bijzonder dat het paar dat voor het eerst aan het broeden is gelijk drie jongen succesvol weet groot te brengen.’ Het ene paartje visarenden zit in een boom, het nieuwe paar zit in een hoogspanningsmast bij het rustige, afgesloten bekken van Evides Waterbedrijf.

Natuurontwikkelingsgebied in trek bij visarend en zeearend

Volgens van der Neut is het broedsucces van de visarenden te danken aan de schaalvergroting die de afgelopen jaren in de Biesbosch is gerealiseerd. De bijzondere roofvogels zijn vaak te vinden in de recent ontwikkelde natuurontwikkelingsgebieden voor waterveiligheid in het kader van Ruimte voor de Rivier. 'Het gebied beslaat inmiddels bijna 10.000 hectare, dat is een enorm gebied waar grote roofvogels zoals visarend en zeearend van profiteren', aldus Van der Neut. 

Visarenden

De visarend (Pandion haliaetus) is een prachtige roofvogel. Ze zijn een stuk kleiner dan zeearenden (Haliaeetus albicilla). Ze hebben een lichte onderzijde en donkere bovendelen. Ze ‘bidden’ met zware vleugelslagen en duiken vanaf grote hoogte met vooruitgestoken poten in het water om vis te vangen. Visarenden zijn trekvogels en overwinteren in (tropisch) Afrika. Sinds 2016 broedt de visarend in Nederland, in de Biesbosch. Daar kwam in 2017 een tweede broedpaar bij.    

De Biesbosch

Nationaal Park de Biesbosch is een zoetwatergetijdengebied. Daar zijn er maar een paar van in de wereld. In de Biesbosch is dus sprake van eb en vloed, uniek in een zoetwatergebied. Water, rietlanden en kreken vormen het grootste deel van het landschap. Door gigantische natuur- en veiligheidsprojecten in het Nationaal Park De Biesbosch is het natuur-en recreatiegebied bijna verdubbeld. Vooral de ondiepe visrijke natuurontwikkelingsgebieden zoals de Noordwaard en Zuiderklip zijn in trek bij de visarenden. De vogels vangen hier dagelijks met succes grote voorns en brasems. Het paartje in de boom zit vaak in de Noordwaard en het broedpaar van de hoogspanningsmast is vaak in Zuiderklip te vinden.