Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Bosbeheerders verwijderen op grote schaal zieke essen


De es gaat massaal dood als gevolg van de agressieve schimmelziekte essentaksterfte. De es is een boomsoort die door heel Nederland voorkomt en niet herstelt van deze ziekte, die in een steeds hoger tempo toeslaat. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen makkelijker omvallen. Reden voor Staatsbosbeheer en de Vereniging van Bos-en Natuurterreineigenaren (VBNE) om alarm te slaan en in te grijpen.

Veiligheid en noodzaak tot ingrijpen

Inmiddels is meer dan 80% van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10% van de essen gezond blijft. De door essentaksterfte aangetaste bomen kunnen gemakkelijk omvallen. Daarom ondernemen we als bosbeheerders nu actie voor de veiligheid van de bosbezoeker. Vanaf nu zal er in bossen en beplantingen hard gewerkt worden om de risico’s te beperken. De prioriteit ligt bij het verwijderen van zieke essen langs wegen en paden. In West- en Noord-Nederland bestaan flinke delen van de bossen alleen uit essen. In andere delen van het land komt de es voornamelijk voor langs wegen en in gemengde bossen.

Bos blijft bos

Door het verwijderen van de zieke bomen ontstaan gaten in het bos. De Nederlandse bosbeheerders streven ernaar deze te herstellen door natuurlijke bosverjonging plaats te laten vinden, of door het planten van nieuwe bomen. Het planten van nieuwe bomen vindt voornamelijk plaats in bossen die nu grotendeels uit essen bestaan. In de gemengde bossen blijven de zieke essen vaak staan. Dit is maatwerk en verschilt van plek tot plek. Bij het herplanten wordt gebruik gemaakt van verschillende boomsoorten om gevarieerde toekomstbestendige en aantrekkelijke bossen te behouden.

Toekomst van de es in Nederland

De es dreigt als gevolg van essentaksterfte als waardevolle boomsoort grotendeels uit het Nederlandse landschap en uit de bossen te verdwijnen. We zijn als beheerders heel zuinig op de resterende, nog gezonde essenbomen en laten deze staan. Samen met wetenschappers en kwekers onderzoeken we of er met deze gezonde bomen resistente essen gekweekt kunnen worden om de es in Nederland te behouden. Op de korte termijn is dat echter geen oplossing voor de essentaksterfte.

Kosten

Het hout van de zieke bomen gaat door de ziekte snel in kwaliteit achteruit. De kosten van de essentaksterfte (verwijderen, herplant, onderzoek en het kweken van resistente essen voor de toekomst) zijn daarom niet te dekken met houtinkomsten en zullen per saldo landelijk vele miljoenen euro’s gaan kosten.

Samenwerking

Essentaksterfte is een landelijk probleem dat bijna alle bosbeheerders treft. De Nederlandse bosbeheerders werken daarom samen vanuit de VBNE waarin bosbeheerders vertegenwoordigd zijn waaronder Staatsbosbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, LandschappenNL en Natuurnetwerk Gemeenten.

Meer informatie