Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Damdoorbraak verbindt Waal met Millingerwaard


Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft met een graafmachine een grote dam bij de Waal doorbroken. Daardoor kan rivierwater vrij een nieuw gegraven drie kilometer lange stroombaangeul het natuurgebied Millingerwaard van Staatsbosbeheer instromen. Dit is een mijlpaal voor de waterveiligheid van de Waal én de natuurontwikkeling ten oosten van Nijmegen. De wilde riviernatuur is hier van ongekende internationale kwaliteit, met een soortenrijkdom die enorm toeneemt, zowel op het land als in het water.

Daling waterstand

In het gebied zijn vijf kwelgeulen gegraven. Die zorgen niet alleen voor bijzondere kwelnatuur, maar stromen mee met de rivier als het water hoog staat, net als de stroombaangeul. Zo kan de Waal aan het begin van de Nederlandse delta het extra wateraanbod snel afvoeren. Bij hoogwater daalt hierdoor de waterstand in de Waal met maar liefst zes centimeter. Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland werken intensief samen om hier riviernatuur en maatschappelijke opgaven als waterveiligheid en klimaatverandering hand in hand te laten gaan. Daarnaast wordt met de opbrengst van de afgegraven grond het project ook nog eens deels gefinancierd. Ook bijzonder is dat hiervoor een grote zand- en grindhandel uit het gebied is verplaatst.

Ruimte voor rivier

De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. De waterstand in de rivieren moet omlaag. De uiterwaardevergraving in de Millingerwaard is één van de 34 projecten van het Programma Ruimte voor de Rivier. Met de genomen maatregelen in dit gebied, het graven van geulen en die in verbinding stellen met de Waal, wordt een waterstandsdaling van 6 cm bereikt. Zo zorgen we voor meer veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied en bovendien voor een omgeving met kansen voor natuur, recreatie en bedrijfsleven.

Gelderse Poort

De Millingerwaard is onderdeel van natuurgebied Gelderse Poort van Staatsbosbeheer, dat loopt van de Duitse grens tot iets voorbij Nijmegen. Het is een icoon van Nederlandse riviernatuur. Hier kreeg een kwart eeuw geleden - als een van de eerste in Nederland - herstel van riviernatuur buitendijks vorm. Toen groeide hier nog maïs en graasde er melkvee. Nu zijn er rivierduinen en moerasbossen en leven er kuddes wilde paarden, koeien en bevers. En laat de zeearend zich regelmatig zien. Het kwelwater is zo helder dat Staatsbosbeheer er snorkelexcursies gaat geven.