Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Wadwachters aan de slag op verschillende eilanden en platen


Het is volop voorjaar en de broedtijd in het Waddengebied is weer aangebroken. Duizenden wadvogels, zoeken komende tijd een broedplek. De Waddeneilanden en de omliggende platen zijn belangrijke vlucht- en broedplaatsen. Het is nu ook de tijd dat onze vrijwillige wad- en vogelwachters hun intrek nemen in hutten, keten en posten. Zij monitoren de broedvogels, voeren tellingen uit, bewaken afgesloten gebieden en geven informatie over vogels en het enige natuurlijke Werelderfgoed in Nederland: de Waddenzee. Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van wadwachters op de Noordsvaarder aan de westkant van Terschelling. Vanaf half april zijn zij dagelijks aanwezig met de ‘welkomwagen’ en in juni krijgen ze ook de beschikking over een heuse wadwachtpost. 

Strandbroedvogels

De Noordsvaarder kenmerkt zich door de uitgestrekte zandvlakte en brede stranden. Juist hierom is dit gebied ook van belang voor strandbroedvogels als de bontbekplevier en dwergstern. Voor deze soorten is rust in de broedperiode cruciaal. Grote delen van de Nederlandse stranden zijn te druk, waardoor de vogels hier niet meer tot broeden komen. Op de Noordsvaarder gebeurt dit jaarlijks, hoewel het succes van de broedpogingen wisselend is. Reden te meer om extra in te zetten op rust in en rondom het broedgebied. Het broedgebied is niet wettelijk afgesloten; Staatsbosbeheer wil door extra inzet op voorlichting verstoring van de broedvogels voorkomen. De extra beschermings- en voorlichtingsmaatregelen worden vanuit Natura 2000 gefinancierd.
Vroeger waren de vogelwachters er om andere redenen: maandenlang zaten zij op hun post om eierrapers in hun kraag te pakken of stropers te bekeuren. Wandelaars die tegenwoordig één van de twee vogelwachtersketen op de uitgestrekte Boschplaat (bij paal 22 en het Amelandergat) op Terschelling aandoen, zijn altijd verrast met de informatie die ze hier van de 40 verschillende duo's vogelwachters krijgen. De wachters op hun beurt vinden het leuk de duizenden passanten en de Facebook-volgers wat te vertellen over de tienduizenden tot soms honderdduizenden vogels die er zitten. 

Texel

Ook in natuurgebied De Slufter op Texel houden wisselende duo's vogelwachters sinds begin april een oogje in het zeil. Dit doen zij vanuit de Zwarte keet bij het Diepe gat. Door aanwezig te zijn voorkomen de wachters hier veel verstoringen en hoeft er minder gehandhaafd te worden. Staatsbosbeheer hoopt dit voorjaar ook te starten met vogelwachters bij het uitkijkpunt over De Geul langs de Mokweg. Werving van vogelwachters voor deze post start wanneer de vergunning voor het tijdelijke onderkomen is verleend.

Onbewoonde eilanden

Onze nieuwe – onder architectuur gebouwde - wadwachtpost op palen op de onbewoonde Engelsmanplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog is ook vanaf april weer bemenst. De duo's wadwachters zullen hier net als op de Boschplaat in shifts van een week verblijven. Het stenen vogelwachtershuis op Rottumerplaat is sinds 31 maart jl. bemand door het duo Bart Ebbinge en Doortje Dallmeijer; zij houden samen met hun vervangers hun volgers t/m juli via het Rottum-weblog op de hoogte van het wel en wee. Ook de vorig jaar geïntroduceerde iglo op het meest oostelijke en wilde puntje van het Nederlandse Waddengebied, Rottumeroog, is sinds deze week weer bemenst door het eerste wisselende duo wadwachters.

Staatsbosbeheer is de Waddenunit van het Ministerie van EZ dankbaar voor zijn hulp met vervoer naar de onbewoonde eilanden en met zijn deskundigheid op gebied van monitoring en toezicht.