Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Twee broedparen visarenden in de Biesbosch


Een jaar na het allereerste broedgeval van de visarend (Pandion haliaetus) in Nederland, is er al een tweede broedpaar in de Biesbosch. Vorig jaar waren er wel twee paartjes visarenden in het waterrijke, uitgestrekte natuurgebied, maar kwam één paartje daadwerkelijk tot broeden. De bijzondere roofvogels zijn in de Biesbosch vaak te vinden in de recent ontwikkelde natuurontwikkelingsgebieden voor waterveiligheid in het kader van Ruimte voor de Rivier.

Blijvertje

Boswachter Thomas van der Es vertelt: ‘Nadat het vrouwtje van het eerste paar in de zogenaamde broedhouding is gezien, zag ik zojuist dat het vrouwtje van het tweede, nieuwe paar nu ook aan het broeden is. Dat is echt goed nieuws, en zo snel na het eerste broedgeval van de visarend van vorig jaar. Visarenden zijn heel trouw aan hun nestlocatie dus de kans is nu groter dat de visarend een blijvertje is voor de Nederlandse natuur.’ Het eerste paar zit in een boom, het tweede paar zit in een hoogspanningsmast bij het rustige, afgesloten bekken van Evides Waterbedrijf.

Visarenden

De visarend (Pandion haliaetus) is een prachtige roofvogel. Ze zijn een stuk kleiner dan zeearenden (Haliaeetus albicilla). Ze hebben een lichte onderzijde en donkere bovendelen. Ze ‘bidden’ met zware vleugelslagen en duiken vanaf grote hoogte met vooruitgestoken poten in het water om vis te vangen. Visarenden zijn trekvogels en overwinteren in (tropisch) Afrika. Sinds 2016 broedt de visarend in Nederland, in de Biesbosch. Daar komt in 2017 een tweede broedpaar bij.

De Biesbosch

Nationaal Park de Biesbosch is een zoetwatergetijdengebied. Daar zijn er maar een paar van in de wereld. In de Biesbosch is dus sprake van eb en vloed, uniek in een zoetwatergebied. Water, rietlanden en kreken vormen het grootste deel van het landschap. Door gigantische natuur- en veiligheidsprojecten in het Nationaal Park De Biesbosch is het natuur-en recreatiegebied bijna verdubbeld. Vooral de ondiepe visrijke natuurontwikkelingsgebieden zoals de Noordwaard en Zuiderklip zijn in trek bij de visarenden. De vogels vangen hier dagelijks met succes grote voorns en brasems. Het paartje dat in de boom broedt zit vaak in de Noordwaard en het nieuwe broedpaar van de hoogspanningsmast is vaak in Zuiderklip te vinden.