Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Reactie op uitzending Zembla 'Bos als brandstof'


Het televisieprogramma Zembla besteedde in de uitzending van woensdag 22 maart 2017 aandacht aan het gebruik van biomassa als brandstof. Ook Staatsbosbeheer kwam in de uitzending aan het woord. 

BioWarmteCentrale

Staatsbosbeheer levert géén snippers aan kolencentrales, maar aan duurzame warmtecentrales als de BioWarmteCentrale in Purmerend. De centrale levert stadsverwarming aan 25.000 huishoudens en draait op 100.000 ton houtsnippers. De helft daarvan komt uit gebieden van Staatsbosbeheer. In het programma werd de suggestie gewekt dat Staatsbosbeheer met zijn bossen vooral energiedoelen dient. Dat beeld is onjuist. De houtsnippers zijn een reststroom die vrijkomen uit regulier bosbeheer en bij onderhoud van bomen in het landschap en in de natuur. Al het hout van Staatsbosbeheer uit bosbeheer is FSC-gecertificeerd. 

Groen erfgoed

Staatsbosbeheer beheert ongeveer 27 procent van het bos in Nederland. We beschermen het bos als kenmerkend groen erfgoed, heten bezoekers welkom en benutten de opbrengsten op duurzame wijze. De hoeveelheid hout en biomassa die we uit het bos halen, bedraagt 70-80% van de bijgroei. Er wordt dus steeds meer CO2 vastgelegd. Van de bomen zit 1/3 onder de grond (dat blijft zo), zit 1/3 in de stam (is bruikbaar als hout voor bijvoorbeeld vloeren) en zit 1/3 in de takken. Die zijn te gebruiken als biomassa waarbij Staatsbosbeheer niet primair inzet op energiedoeleinden maar ook op innovatieve hoogwaardiger toepassingen. Denk dan bijvoorbeeld aan biocomposiet of glucose die wordt gebruikt in duurzame producten. Staatsbosbeheer benut alleen tak en tophout uit bossen waar dat vanuit duurzaamheid mogelijk is. Zo wordt op de armste zandgronden geen tak en tophout geoogst. 

CO2

Op deze manier combineren we efficiënt terreinbeheer – waarbij de opbrengst terugvloeit naar het natuurbeheer – met een bijdrage aan de reductie van CO2 en de ontwikkeling van bio-energie als alternatief voor fossiele brandstoffen. Zembla besteedde ook aandacht aan de zogenaamde ‘carbon debt’ of ‘koolstofschuld’: Bosbouwers kappen het hout nu en verbranden het, terwijl het decennia duurt voordat de bomen de CO2 weer hebben vastgelegd. Echter, Staatsbosbeheer oogst bomen om producten van te maken of voor het beheer van natuurterreinen of landschapselementen. De CO2 die in houten producten is opgeslagen, blijft zo langjarig opgeslagen. De takken waar houtsnippers van worden gemaakt, zijn reststromen die vaak in het bos achterblijven. Daar vergaan ze, waarbij de CO2 vrijkomt. Wij vinden het verstandiger om daar waar het kan die takken te oogsten om de energie die in de takken zit opgeslagen ook te benutten. Dus dan kan er weliswaar niet voorkomen worden dat de CO2 vrijkomt, maar het voordeel is dat we op deze manier de energie ook kunnen benutten. Dan is geen sprake van een koolstofschuld, omdat de CO2 hoe dan ook vrij komt.

Voor meer info zie ons dossier over biomassa