Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Natuur Holtingerveld verbonden en versterkt


Het Ministerie van Defensie heeft 63 hectare natuur aan de zuidkant van het Holtingerveld overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het voormalig militair oefenterrein bestaat uit bos, grasland, heide en stuifzand en sluit aan op de andere natuurterreinen van Staatsbosbeheer op en om het Holtingerveld bij Havelte. Eerder dit jaar werd hier door Defensie ook al 210 hectare overgedragen aan Natuurmonumenten.

Orchideeën

Het Holtingerveld is samen met de Havelterberg een topnatuurgebied in Drenthe. Boswachter Hans Kruk: “In het gebied is jarenlang geoefend door de Landmacht. Er moet dus wel wat gebeuren om de natuur weer te laten floreren. Dit betekent dat we vooral de vergraste heide gaan maaien, zodat het de komende jaren weer ‘heischraal grasland’ wordt. Dit is een belangrijk natuurtype binnen Natura2000, omdat er voor Drenthe bijzondere soorten voorkomen, zoals orchideeën, valkruid en vleugeltjesbloem. Daarnaast gaan we een vennetje vrijmaken van struiken en bosjes.”

Hondenloslooproutes

Het Holtingerveld biedt volop recreatiemogelijkheden en is toegankelijk via de Toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld en de wijk De Meerkamp in Havelte. Binnenkort worden de borden geplaatst met de toegangsregels in het overgedragen gebied. Zo mogen honden alleen loslopen op de drie hondenloslooproutes. Staatsbosbeheer zal dit voorjaar samen met de andere beheerders in het Holtingerveld (Natuurmonumenten, Gemeente Westerveld, provincie Drenthe en Defensie) meer toezien op naleving van de regels.

ROEG!

Bekijk de uitzending van het TV-programma ROEG! op RTV Drenthe die zaterdag 25 maart 2017 in het teken stond van het Holtingerveld.